30–31 декабря, 2017

48 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • У сучасних умовах при вирішенні задачі раціонального розміщення культур вже недостатньо визначення лише ареалів можливого їх вирощування. Необхідною є отримана на основі інформації про клімат оцінка економічної доцільності вирощування тієї чи іншої культури. Треба цілком обґрунтовано віддавати перевагу одним культурам за рахунок скорочення посівних площ під іншими в конкретному регіоні. Успішне вирішення цих та інших прикладних задач тісно пов'язане з необхідністю розробки нових агрокліматичних показників і вдосконалення методів агрокліматичного районування сільськогосподарських культур .

  • Соняшник – основна олійна культура в Україні. В порівнянні з іншими олійними культурами,він дає найбільший вихід олії з одиниці площі. Насіння соняшнику сучасних сортів та гібриді вмістить 50-54 % жиру з високими їстівними та смаковими якостями.

  • Сніговий покрив є шаром снігу на поверхні землі, який утворюється в результаті випадання опадів [1, с. 24]. Спостереження за сніговим покровом складаються з щоденних спостережень за зміною снігового покриву і періодичних снігозйомок. При щоденних спостереженнях за сніговим покровом визначають: ступінь покриття околиці станції сніговим покровом (бал); характер залягання снігового покриву на місцевості; структуру снігу; висоту снігового покриву (см) на метеорологічному майданчику або на вибраній ділянці поблизу станції. Ступінь покриття снігом околиці станції, характер залягання снігового покриву і структура снігу оцінюються спостерігачем при візуальному огляді околиці станції відповідно до прийнятих шкал. Висота снігового покриву визначається на підставі вимірювань відстані від поверхні землі до поверхні снігового покриву. Щоденні вимірювання висоти снігового покриву відбуваються по трьох снігомірних рейках, які встановлюються на метеорологічному майданчику. Середню висоту снігового покриву дістають діленням сумарної висоти по трьох снігомірних рейках за одне спостереження на кількість рейок. Щоденні спостереження за сніговим покривом повинні проводитися за будь-яких погодних умов в строк, найближчий до 8 г зимового часу, відповідно до порядку проведення спостережень на станції.

  • ЕКОЛОГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У ДОЛИНІ Р. СМОТРИЧ

      Володимир Мисько (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Скачать статью |  Link

    За останні роки все більшого занепокоєння викликає стан річки Смотрич, яка втрачає свою принадливість, природну красу, замулюється, заростає рослинністю. На сьогодні факти свідчать про те, що екологічна ситуація у долині Смотрича є досить критичною. Основними чинниками погіршення ситуації є: кар’єрні розробки вапняку і будівельного каменю, нагромадження сміття, несистемне ведення сільського господарства на схилах каньйону.

  • Цукрові буряки (Beta vulgaris saccharifera) — одна з основних технічних культур. Цукор є цінним продуктом харчування. Він легко засвоюється організмом, висококалорійний. Фізіологічно обґрунтована норма цукру для людини не перевищує 100 г на добу. За поживністю цукрові буряки значно перевищують кормові