30–31 декабря, 2017

48 Международная научно-практическая интернет-конференция

  • БАЛАНСОВА МОДЕЛЬ КОНВЕРТЕРНОЇ ПЛАВКИ

      Святославович Богушевський, Юлія Сирбу (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Представлена модель конвертерної плавки, що включає чотири рівняння: баланс кисню, температури у ванні конвертера, на рівні горловини і в газоході. Наведено перелік додаткових параметрів, що необхідно вимірювати для функціонування моделі.