КВАТЕРНІОНИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В ПРОГРАМУВАННІ ІГОР

  Владислав Ціпун, Ірина Сіренко (Київ, Україна)  |    Скачать статью

У програмуванні ігор з 3D інтерфейсом важливим завданням є поворот об’єкта у тривимірному просторі. Які будуть потрібні параметри, для того, щоб однозначно задати орієнтацію в тривимірному просторі? Можливо, це лише дві сферичні координаті, проте вони задають тільки напрямок і залишається ще одна вісь, що йде уздовж цього напрямку, обертання навколо якої не зафіксовано. Вводимо ще один параметр-кут повороту навколо цієї осі і отримуємо, так звані, кути Ейлера.