30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Життя величезної більшості безхребетних тварин пов'язане з водою. Можливість існування організмів в водоймах обумовлене як якістю самої води, так і рядом абіотичних і біотичних факторів. Добре відомо, що кожен вид у природі займає власну екологічну нішу, часто відрізняючись від інших характером живлення, стійкістю до певних фізичних чинників середовища.

 • РОДИОЛА РОЗОВАЯ – ПЕРСПЕКТИВНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ РАСТЕНИЕ

    Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, Бибігүл Сейтханова, Айнұр Асан, Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева (Шымкент, Казахстан) |    Download article |  Link

  В последнее десятилетие во всем мире наблюдается усиленный интерес практической медицины к лекарственным препаратам из растительного сырья. Эта тенденция отмечается не только в странах, традиционно использующих в большом ассортименте лекарственные растения (Индия, Китай, Вьетнам и другие), но и в странах, с высокоразвитой химико-фармацевтической промышленностью, что позволяет производить работы в области синтеза лекарственных веществ в широких масштабах. К числу таких относится Казахстан и другие страны СНГ.

 • РАСТИТЕЛЬНЫЕ ФЕНОЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ

    Рахат Пернебекова, Камила Ахмадиева, БибігүлСейтханова, Кенесова Кульжамиля, Асатай Дауреханов, Айман Шонбаева, Каракоз Ботаева (Шымкент, Казахстан) |    Download article |  Link

  Флавоноиды являются широко распространенными пигментами. В клинической практике эти соединения, входящие в группу витаминов Р, применяются для снижения проницаемости капиллярных стенок и уменьшения их хрупкости. Существует мнение, что этот эффект обусловлен способностью флавоноидов предохранять стенки капилляров от повреждающего действия свободных радикалов.

 • ОСОБЛИВОСТІ МОРФОЛОГІЇ ПОКАЗНИКІВ СИСТЕМИ КРОВІ ТА ІМУНІТЕТУ В УМОВНО  ЗДОРОВОГО НАСЕЛЕННЯ ДОНЕЦЬКОГО РЕГІОНУ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ООС

    Олена Ракша-Слюсарева, Олексій Слюсарев, Світлана Боєва, Наталія Сєрих, Ніна Стрижак (Лиман, Україна) |    Download article |  Link

  Вступ. Донецька область характеризується наявністю гірничодобувної, металургійної, хімічної, енергетичної та інших галузей промисловості, діяльність яких призводить до накопичення великих обсягів промислових відходів [1,с.51]. Міста і селища області, як і в інших старопромислових регіонах, виникали навколо промислових підприємств [ 2,с.31], а на тепер опинились в центрах міст й населення, що мешкає в містах підпадає негативній дії викидів різних промислових підприємств.

 • Залежність від психоактивних речовин (ПАР) — це хронічне захворювання, що проявляється в непереборному бажанні вживати наркотичні речовини, незважаючи на негативні соціально-медичні наслідки. Відповідно до сучасних досліджень, залежність від ПАР є захворюванням центральної нервової системи: біохімія активних центрів (рецепторів) мозку змінюється так, що потреба в наркотичних речовинах стає біологічно зумовленою і дуже сильною.