30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • З прийняттям Закону України «Про вищу освіту» в 2014 р. управління якістю вищої освіти стало одним із пріоритетних стратегічних завдань державної освітньої політики України. На сьогодні реформа освіти і науки, яка є складовою реформування розвитку людського капіталу, включає одним із пріоритетів якісну вищу освіту та розвиток освіти дорослих.

 • ОСНОВНІ АСПЕКТИ НОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ ТРАНСПОРТНИХ СИСТЕМ УКРАЇНИ

    Аліна Єрьомичева, Аліна Коваль, Юлія Крихтіна (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Основною метою модернізації транспортних систем України є створення інтегрованої транспортної системи на основі інституціональних, структурних, техніко-технологічних змін на засадах європеїзації, інтеграції, технологізації та сталого екобезпечного розвитку через застосування комбінованої транспортної політики, що передбачає поєднання раціоналізму та лібералізації.

 • Постановка проблеми. Розвиток різних підходів до організації лобістської діяльності почався досить давно, проте, лише в процесі становлення системи соціально-економічних функцій в рамках політичних систем розвинутих країн лобізм перетворився в організаційну форму присутності виділених кіл зацікавлених осіб (стейкхолдерів) в різних інститутах державної влади задля підтримки їх інтересів. Нагальність проблематики лобізму окреслюється тим, що в сучасній політичній системі України відсутні певним чином структуровані підходи до формування моделі лобізму. Окремі прояви лобістської діяльності мають досить хаотичних характер, що зумовлено відсутністю вироблених механізмів лобізму. З цією метою досить нагальним є використання зарубіжного досвіду, зокрема США у практиках політичної імплементації лобізму.

 • АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ТА ТЕНДЕНЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ УПРАВЛІННЯ

    Тетяна Глушенко, Максим Черкай (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  У сучасному світі, суспільстві, економіці відбувається кардинальне зміщення орієнтирів і принципів, в системі управління в тому числі. Інформаційні технологи, інноваційні ідеї, дуже швидко захоплюють ринки, змінюють індустрії і навіть основних гравців. Сучасному керівникові доводиться постійно думати над тим, що потрібно зробити по-іншому, стежити за ринком, спілкуватися з клієнтами, ініціювати зміни, освоювати нові технології як у виробництві, так і в управлінні.

 • РЕАЛІЗАЦІЯ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

    Євген Фомін, Ольга Лебедєва, Олена Дикань (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Політика з управління кадровим потенціалом - невід’ємна частина загальної політики АТ «Укрзалізниця». Її метою є забезпечення оптимального балансу процесів оновлення та збереження якісного складу кадрового потенціалу Компанії в її розвитку відповідно до потреб, вимог діючого законодавства, стану ринку праці і Стратегії розвитку Товариства.