30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • РОЗВИТОК КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

      Карина Бганка (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Актуальність теми. Кадровий менеджмент, разом з управлінням персоналом і кадровою роботою, є певним етапом у теорії і практиці управління людськими ресурсами організації. Як управлінська практика кадровий менеджмент є ключовою ланкою менеджменту організації, оскільки направляє ресурси організації на оптимізацію управлінських витрат і досягнення цілей організації шляхом актуалізації професійного, інтелектуального і інноваційного потенціалів співробітників організації та створення мереж «взаємного знання» і «підвищення якості».Низька ефективність функціонування і розвитку підприємств ‒ наслідок не лише негативного впливу зовнішнього середовища, але і слабкого, несистемного кадрового менеджменту. Відсутність кадрового менеджменту і високопрофесійних кадрів ‒ одна з головних причин низької конкурентоспроможності українських підприємств. У зв’язку з цим організація і постійне вдосконалення системи кадрового менеджменту на підприємствах і в організаціях незалежно від форми власності і виду діяльності в умовах переходу до ринкової економіки представляє одне з актуальних завдань нашого розвитку.