30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Актуальність дослідження. Актуальність статті полягає у відсутності грунтовних та змістовних,укомплектованих довідкових матеріалів при вивченні та створенні дизайну афіші, що стосувалися б особливостей проектування різних видів видовищного плакату. В основі наукового дослідження стоїть потреба у аналізі афіші як видовищного рекламного плакату відповідно до її окремих жанрів та спроби виявлення їх універсальних спільних характеристик, що полегшило б майбутнє дослідження та професійне проектування.

 • Постановка наукової проблеми та її значення. Хореографія стилю модерн вимагає від виконавця хорошої фізичної підготовки та фізичних даних. Важливо зрозуміти, яким чином підготувати тіло танцівника до виконання танцювальних номерів у стилі модерн. На даний час система підготовки в танці-модерн є дуже різноманітною, однак хороший «крок» та виворотність, дотягнуті стопи та гнучкість є незмінною складовою професійного виконання, тож ми вирішили з’ясувати для себе, яким чином слід розтягувати танцівника для виконання хореографії модерн та чи є особливості у підготовці до цього напрямку.

 • Після невдалого українського національно-визвольного руху 1918-1919 рр. галичани шукали розради у сатирично-гумористичній періодиці. Ці видання відзначалися тематичною актуальністю, несли позитивні емоції та розвивали національну ідею. Історичні події міжвоєнного двадцятиліття стали джерелом тем для десятків різноманітних сатирично-гумористичних галицьких часописів, особливо львівських. Важливе значення для популяризації такого типу видань мала якість ілюстративного матеріалу (карикатура, шарж). Гумористично-сатиричну графіку можна знайти у львівських журналах, часописах, газетах, альманахах, гумористичних альбомах, літературних збірниках, тощо. Особливе місце серед львівської сатиричної періодики займає журнал «Зиз» (1924-1933 рр.).

 • Актуальність. Політична сфера завжди була, в тій чи іншій мірі, невід’ємною частиною життя людини. Із самим початком існування демократії, коли звичайна людина отримала право і можливість впливати на політичну ситуацію в соціумі, в якому жила, постало і питання політичного вибору, а також доцільності і шляхів впливу на нього в ту чи іншу сторону. І хоча з ходом історії та перебігом різних історичних епох постійно з’являються та оновлюються його методи, саме канали емоційного сприйняття залишаються одними з найбільш ефективних в контексті поширення ідей, політичного заохочення або ж маніпулювання суспільною політичною думкою.

 • На сучасному етапі розвитку суспільства, в еру цифрової перенасиченості та інформаційного буму виникає потреба в якісних та дієвих засобах розвитку потенціалу, творчості та креативності у спеціалістів в різних сферах. Сфера графічного дизайну не є виключенням, адже саме за допомогою візуальних знаків та знакових систем в суспільстві відбувається комунікація через зображення.

 • Перший номер журналу ELLE побачив світ 21 листопада 1945 р. Елен Лазарефф випустила сучасний жіночий журнал, який став основним у домі кожної жінки у Франції, а згодом і в усьому світі. Розробка такого видання — то була власна концепція для жіночого журналу, ключовим редакторським підходом якого було надання жінкам ексклюзивного та не маючого собі рівного доступу до моди та краси, зберігаючи близькість зі своїми читачами. Наріжним каменем журналу був його основний тон: «Іронія в серйозності та серйозність у легковажності».

 • ОРНАМЕНТ У СУЧАСНОМУ ГРАФІЧНОМУ ДИЗАЙНІ

    Наталія Ясногорська (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  Дизайнерська діяльність передбачає створення виробів високої якості, які відповідають запитам сучасного суспільства. При цьому одним із ефективних способів декорування речей є використання орнаменту. Він є прадавнім засобом поліпшення естетичних властивостей предметів, що не втратило своєї актуальності і сьогодні. У сучасній сфері дизайну орнамент найчастіше відтворюється за допомогою комп'ютерних технологій і автоматизованого обладнання. Але, як за часів свого виникнення, стає популярним завдяки застосування ручних технологій.