30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Известно, что переводы занимают ключевое местом в межкультурном взаимодействии.Известный Американский теоретик лингвистики Б.Уорф писал, что «носители разных языков по-разному воспринимают факты и явления, поскольку эти явления по-разному выражены и сформулированы на их языках»[1, c.182]. То же самое подчеркивал в своих теоретических работах Швейцер: «Перевод — это не только взаимо­действие языков, но и взаимодействие культур». Процесс перевода "пересе­кает" не только границы языков, но и границы культур.

 • ДИСКУРС ЯК ГЛОБАЛЬНА ОДИНИЦЯ ОРГАНІЗАЦІЇ МОВНОГО КОДУ В КОМУНІКАЦІЇ

    Алла Латигіна, Наталія Латигіна (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  В історії мовознавства останніх століть провідні позиції посідали три парадигми: генетична (історична, еволюційна), таксономічна (інвентарна або системно-структурна) та комунікативно-функціональна. Причому, як зауважує М. Макаров, перехід від однієї домінуючої парадигми до іншої не означав їх буквальної заміни або повного заперечення, а виражався у зміні наукових метафор, поглядів на мову, нових пріоритетах, методах та перспективах [1, c. 38]. Відповідно, переглядаючи статус науки про мову, інакше визначали її предмет, цілі та основні дослідницькі постулати, виникали нові міждисциплінарні зв’язки.

 • Фразеологія у сучасних газетних текстах – особливе явище української преси як важливої частина сучасного українського інформаційного простору, а вивчення використання цієї фразеології – важливий аспект українського мовознавства, оскільки засоби масової інформації з усім спектром функцій є активним мовотворчим фaктором суспільства. Специфікa друкованих видань полягає в особливих утвореннях, що входять до складу газети. Це – заголовки, підзaголовки, рубрики, ліди, складові афіші, aнонс змісту.

 • Термінологія грає важливу роль у професійній комунікації людей. Вона є інструментом засвоєння різних дисциплін, прискоренням прогресу у сфері науки й техніки, а також джерелом інформації.

 • МОЛОДІЖНИЙ СЛЕНГ – ТРЕНД ЧИ ТРЕШ?

    Оксана Старик (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article |  Link

  Анотація. У цій статті пропонується вашій увазі ближче познайомитись з поняттям сленг чи жаргонізм, молодіжною мовою нового часу та дізнатися про сучасні тенденції розвитку молодіжного сленгу. Зробити висновки: молодіжний сленг – це тренд чи треш.

 • ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ НІМЕЦЬКИХ АГРАРНИХ ТЕРМІНІВ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

    Марія Колесник, Владислав Гумінський (Київ, Україна) |    Download article |  Link

  У ході розвитку науки і виробництва відкриваються нові явища, виникають нові поняття, що позначаються іменуваннями особливого роду – термінами. Вивчення термінів постійно перебуває у сфері наукових інтересів як фахівців у галузі термінології, так і лінгвістів. Мова динамічно розвивається і реагує на всі зміни, що відбуваються в інших сферах життя. Сільське господарство в цьому випадку не є винятком. Аграрні терміни, як мовні знаки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і одну з головних труднощів їх перекладу з огляду на їх неоднозначність, відсутність перекладних відповідників (у випадку термінів-неологізмів).

 • На сегодняшний день существует большое количество художественной литературы, которая призвана завлекать читателя и воздействовать на его эмоции и чувства посредством различных приёмов и методов. Одним из таких приёмов является эмотивная лексика, которая является неотъемлемой частью многих художественных произведений и служит отличительной особенностью определенного авторского стиля. Кроме того, эмоции отражают не только психологическую реакцию человека на какие-либо ситуации, но иногда и являются интересным культурным феноменом.