30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • При вивченні питання сучасного стану політичних цінностей у різних суспільствах важливого значення має вивчення студій теоретиків універсальної комунікативної системи суспільних, у тому числі й політичних, цінностей та можливостей інтеграції в неї «етнічних» систем цінностей – Ю. Габермаса [1], К. Апеля [2], Ф. Гениса [3], Ж. Бодрійяра [4] та інших. А також праці дослідника сучасної комунікативної течії у філософських та соціальних науках Л. Землянової [5]. Важливим також є ознайомлення з результатами порівняльного аналізу формування систем політичних цінностей у країнах розвинутої демократії (на прикладі США) та в сучасній Україні Л. Лясоти [6]. Для виокремлення ціннісних аспектів політичної комунікації, зокрема, інтерпретації та розуміння інформації важливими є результати досліджень Т. ван Дейка, В. Ільїна, Б. Парахонського.

  • Восприятие мира, происходящих с нами событий в православной традиции имеет свои существенные особенности, которые зачастую не находят должной оценки в исследовательской литературе. Наиболее наглядно особенности православного восприятия мира можно проиллюстрировать на примере традиции толкования библейской Песни песней Соломона, в частности ее любовно-эротической символики. Эта традиция берет свое начало с Оригена и развивается у Григория Нисского.

  • Вплив прекрасного присутній на всіх стадіях в творчості вченого. Прекрасне проявляє себе у зовнішній упорядкованості природніх явищ, узгодженості наукових гіпотез, пропорційності наукових формул і теорій, а також на більш глибинному рівні тотожності різнорідних явищ.