ЦІННІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

  Геннадій Вонсович (Кам'янець – Подільський, Україна) |    Download article

При вивченні питання сучасного стану політичних цінностей у різних суспільствах важливого значення має вивчення студій теоретиків універсальної комунікативної системи суспільних, у тому числі й політичних, цінностей та можливостей інтеграції в неї «етнічних» систем цінностей – Ю. Габермаса [1], К. Апеля [2], Ф. Гениса [3], Ж. Бодрійяра [4] та інших. А також праці дослідника сучасної комунікативної течії у філософських та соціальних науках Л. Землянової [5]. Важливим також є ознайомлення з результатами порівняльного аналізу формування систем політичних цінностей у країнах розвинутої демократії (на прикладі США) та в сучасній Україні Л. Лясоти [6]. Для виокремлення ціннісних аспектів політичної комунікації, зокрема, інтерпретації та розуміння інформації важливими є результати досліджень Т. ван Дейка, В. Ільїна, Б. Парахонського.