30 November, 2020

ХХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Психологічна стійкість – цілісна характеристика особистості, що забезпечує її стійкість до фрустрації і стресогенного впливу важких ситуацій [8]. Психологічна стійкість особистості дозволяє зберігати внутрішню гармонію, сприятливі міжособистісні відносини і стан благополуччя в кризових ситуаціях і життєвих випробуваннях. З низьким рівнем психологічної стійкості реалізація фізичних і духовних здібностей індивіда неможлива, а тоді неможливо і задоволення від процесу самореалізації, неможливо відчуття розумового і соціального благополуччя.

 • Психологічна допомога та оцінка загального фізичного стану студентів – є невід’ємною частиною загартування молодого організму. В першу чергу, нижче наведені дані та приклади стануть у нагоді саме для викладачів фізичної культури студентам першого курсу. Це пов’язано з нестабільним психологічним станом у першокурсників, які стикаються зі змінами у житті. Заняття з фізичної культури у школі та у закладах вищої освіти відрізняються. Саме тому є важливим кроком допомогти студентам привити любов до спорту та здорового способу життя.

 • У сучасному світі роль фізичного виховання молодого покоління не може бути недооціненою. Проблема полягає в тому, що все більше учнів шкіл та студентів мають різного типу відхилення у фізичному розвитку, що спричиняє низку більш складних захворювань. Важливість проведення занятьз фізичної культури для учнів та студентів є очевидною, тому що саме ця дисципліна призначена для розвитку у них таких понять та вмінь як формування рухових навичок, вироблення сили волі та стійкості, правильності здорового способу життя, застереження від шкідливих звичок та загальне зміцнення здоров’я.

 • ВПЛИВ ЙОГИ НА ПСИХОЛОГІЧНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ

    Дар’я Касьяненко (Дніпpо, Укpaїнa) |    Download article |  Link

  Сьогодні йога дуже популярна у світі, зокрема і в Україні, проте часто як її викладачі, так і їхні учні забувають, що вона мусить бути комплексною практикою: і фізичною, і духовною. Наразі ж часто на перший план виходить суто система фізичних вправ, а духовна складова втрачається, що в корні неправильно. Також слід розуміти, що заняття йогою – це досить відповідально, не дивлячись на очевидну користь для організму даної практики, через певне незнання вона може суттєво нашкодити.

 • Вступ. Будь-яка діяльність людини, а особливо фізична, супроводжується формуванням таких пристосувальних реакцій, які будуть оберігати організм від перевантаження, виснаження та розвитку незворотних змін. Одним з таких видів реакцій є больові відчуття, що виникають під час фізичних навантажень, як у спортсменів на тренуваннях, так і в учнів на уроках фізичної культури.

 • Постановка проблеми. Світова пандемія завдала значної шкоди сучасному спорту, великий сектор сучасних професійних спортивних змагань та заходів опинились під загрозою. У сучасності, коли будь-яка сфера діяльності тісно інтегрована в економіку в цілому, значне скорочення та скасування спортивних заходів призвело не тільки до падіння спортивної культури – втрати професійного спорту відобразились на економіці багатьох країн, створивши кризові явища. Сучасний спорт – це не просто досягнення спортивних результатів та оздоровлення організму. Професійний спорт сьогодні – це велика індустрія, невід`ємна частина культури, одне із джерел фінансування економіки. За такої інтеграції економічні втрати професійного спорту стають ще більш актуальними, адже шкода, якої завдали фізичній культурі безпосередньо відобразиться на всіх сферах життя різних верств суспільства. Тільки проаналізувавши кризову ситуацію у спорті, яка зараз склалася, можна почати вирішувати цю проблему та розробити певний комплекс дій, щоб у майбутньому була можливість уникнути такої кризи.

 • Проблема оцінювання фізичної працездатності жінок в спорті виникла практично з початком їх виступів на змаганнях. Гострота її обґрунтовується необхідністю укладення про стан здоров'я жінок, визначення залежності здоров'я від безлічі факторів, що впливають, серед яких можна виділити: вік, стать, антропометричні показники, вид спортивної діяльності, регіон проживання, соціальні, економічні та екологічні умови.

 • В час інноваційних технологій, однією з нагальних тем є здоров’я молоді. Кожен день ми чуємо звідусіль як важливо вести здоровий образ життя, але статистика свідчить про погіршення рівня здоров’я молоді, серед якої зараз нерідко можна зустріти людей з одним, а то й декількома хронічними захворюваннями. Все це є наслідками малорухомого життя в інноваційному темпі міста.

 • Сьогодення вносить свої корективи в життя суспільства. Але незмінною цінністю було і залишається здоров’я. Основними чинниками створення гармонійно розвинутої особистості є фізична культура і спорт. Саме вони мають велике значення у формуванні здорового способу життя, духовного і психічного розвитку студентської молоді. Карантинні заходи накладають певні обмеження щодо повноцінного освітнього процесу у закладах вищої освіти.

 • За даними ВООЗ, на початок ХХІ ст. 10% населення земної кулі становлять люди з особливими потребами, 100 млн з них — це діти-інваліди. В Україні наразі нараховуються понад 2,8 млн інвалідів, що дорівнює 5,4% населення. Відповідно до Конституції України та цілої низки законодавчих актів, наша держава повинна забезпечувати людям з особливими потребами, відповідно до їхніх побажань і інтересів, доступність та безоплатність освіти у державних і недержавних навчальних закладах на рівні, що відповідає індивідуальним здібностям та можливостям.