ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ НА УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

  Світлана Черевко, Дарина Глушко (Дніпро, Україна) |    Download article

У сучасному світі роль фізичного виховання молодого покоління не може бути недооціненою. Проблема полягає в тому, що все більше учнів шкіл та студентів мають різного типу відхилення у фізичному розвитку, що спричиняє низку більш складних захворювань. Важливість проведення занятьз фізичної культури для учнів та студентів є очевидною, тому що саме ця дисципліна призначена для розвитку у них таких понять та вмінь як формування рухових навичок, вироблення сили волі та стійкості, правильності здорового способу життя, застереження від шкідливих звичок та загальне зміцнення здоров’я.