СТАН ТА ПОШИРЕННЯ LYMNAEA В УМОВАХ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

  Ольга Возна (Рівне, Україна) |    Download article

Життя величезної більшості безхребетних тварин пов'язане з водою. Можливість існування організмів в водоймах обумовлене як якістю самої води, так і рядом абіотичних і біотичних факторів. Добре відомо, що кожен вид у природі займає власну екологічну нішу, часто відрізняючись від інших характером живлення, стійкістю до певних фізичних чинників середовища.