29–30 Червень, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • У книзі Прокофьєва "Інформаційна війна і інформаційна злочинність" [12] визначається: інформаційна війна – це дії, початі для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних системах Інформаційна зброя - сукупність спеціалізованих (фізичних, інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій або служб інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів. Основна дія інформаційної зброї - бокування або спотворення інформаційних потоків та процесів прийняття рішень супротивника [3]. Використання стереотипів та страхогенеруючих міфів – одна з ознак та технологій інформаційної війни. Саме тому для кращого розуміння природи стереотипів та їх впливу на громадськість варто розглянути саме поняття стереотипу, а також міфотворення в умовах інформаційної війни.

  • Дитячі видання — це важливий сегмент видавничого ринку, який слугує дієвим засобом у вихованні й інтелектуальному розвитку дитини. Саме дитяча книжка знайомить юного читача зі світом прекрасного, формує основи його духовної культури, а також впливає на емоційну сферу, його почуття, здатність реагувати на описувані події та явища, дивуватися, співчувати героям і наслідувати їхні вчинки. Це вкрай важливо для самовдосконалення дитини, її становлення як свідомого громадянина своєї держави.