СТЕРЕОТИПИ, МІФИ, ЧУТКИ - ТЕХНОЛОГІЇ ІНФОРМАЦІНОЇ ВІЙНИ

  Оксана Ромах (Київ, Україна) |    Завантажити статтю

У книзі Прокофьєва "Інформаційна війна і інформаційна злочинність" [12] визначається: інформаційна війна – це дії, початі для досягнення інформаційної переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних системах Інформаційна зброя - сукупність спеціалізованих (фізичних, інформаційних, програмних, радіоелектронних) методів і засобів тимчасового або безповоротного виводу з ладу функцій або служб інформаційної інфраструктури в цілому або окремих її елементів. Основна дія інформаційної зброї - бокування або спотворення інформаційних потоків та процесів прийняття рішень супротивника [3]. Використання стереотипів та страхогенеруючих міфів – одна з ознак та технологій інформаційної війни. Саме тому для кращого розуміння природи стереотипів та їх впливу на громадськість варто розглянути саме поняття стереотипу, а також міфотворення в умовах інформаційної війни.