29–30 Червень, 2015

ХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • На сьогоднішній день можливість виникнення та реалізації системних фінансових ризиків в економіці країни є визнаною перешкодою забезпечення фінансової стабільності. Особливо важливе значення поряд з ідентифікацією факторів та джерел формування системного фінансового ризику має процес його трансмісії до різних сфер економіки за участю економічних суб’єктів. У разі нарощення темпів поширення системного фінансового ризику в майбутньому можуть виникнути негативні деструктивні явища, подолати які буде досить складно. Тому необхідним є впровадження і реалізація регуляторних заходів та інструментів, які дозволять зупинити трансмісію системного фінансового ризику через її можливі канали: кредитний, депозитний, канал власності, інфраструктурний, валютний, ціновий та ін.

 • Сучасний стан вітчизняних закладів освіти, що функціонують на сільських територіях, потребує посиленої уваги з боку держави, оскільки сільські освітні заклади внаслідок недостатнього рівня їх фінансування позбавлені можливості належного розвитку, що, в свою чергу, часто зумовлює невідповідний рівень якості освітніх послуг, які отримує сільська молодь. Результати досліджень попередників засвідчили наявність суттєвих диспропорцій розвитку освіти в Україні, які проявляються, насамперед, у скороченні мережі сільських освітніх закладів та контингенту учнів, що навчаються в них [3; 4]. Поряд з цим, сьогодні проблеми сільської освіти та її бюджетного фінансування особливо загострились, адже відсутність належного фінансового забезпечення сільських освітніх закладів, що спостерігається в Україні останнім часом зумовлює зниження ефективності сільської освіти загалом та, поряд з іншими факторами, призводить до нерівномірності рівня знань, навичок та освітніх характеристик випускників сільських шкіл порівняно з міськими учнями.

 • Ефективність соціальної відповідальності (СВ) організацій в Україні можна оцінювати з використанням низки критеріїв (показників, індикаторів), що містяться в основних формах соціальної звітності, прийнятих у світовій практиці. Оскільки соціальний звіт [звіт з корпоративної соціальної відповідальності (КСВ)], як найпоширеніша форма нефінансової звітності в Україні, складається у вільній формі за критеріями (показниками, індикаторами), які самостійно визначаються організацією, то й формат звітності кожна організація створює відповідно до власних потреб та етапу розвитку моделі соціальної відповідальності.

 • Сучасний розвиток визначається поєднанням змін і можливостей. Виграють ті, хто швидко формує суспільство знань. Змінюється значення інформації у світі. Вона перетворюється на самостійний чинник розвитку, який визначає і вимоги до людського капіталу і креативність освіти. Беззаперечно, важливим фактором соціально-економічного розвитку держави є освіта. Освіта як джерело розвитку служить людині протягом його життя. Якісна освіта розглядається сьогодні як один із індикаторів високого рівня життя, інструмент соціальної злагоди та економічного зростання.

 • У сучасній практиці управління фінансами підприємства важливе місце займає проблема якісного і кількісного обґрунтування управлінських фінансово-інвестиційних рішень, прийняття яких неможливе без використання ефективної оцінки. У той же час значна їх частина потребує комплексного підходу до дослідження об'єкта. Обґрунтування управлінських рішень в економічній сфері неможливо без широкого використання інформації про фінансовий стан підприємств, які є основними об'єктами економічних відносин. В той же час в контексті реалізації фінансово-інвестиційної моделі розвитку економіки України стає актуальною задача комплексного підходу при оцінці фінансового стану господарюючих суб'єктів, представляється інтегральним показником.

 • На сьогоднішній день можна стверджувати, що головною продуктивною силою будь-якого підприємства є і залишаються люди з їх трудовим потенціалом. Для кожного керівника постає головна задача – розкриття трудового потенціалу підприємства, яке можливе при умові впровадження методів управління трудовим потенціалом. Трудовий потенціал – це набір інтелектуальних, особистих та освітніх якостей працівника, розкриття яких залежить від вкладання в цей актив матеріальних та нематеріальних інвестицій. Метою управління трудовим потенціалом підприємства є забезпечення його безперервного розвитку на основі поєднання наявних людських ресурсів, кваліфікації і часткових потенціалів зі стратегією та цілями підприємства [6, с. 93].

 • ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В КАЗАХСТАНЕ – БРЕМЯ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИЙ УСПЕХ?

    Индира Темирбаева, Алексей Ли (Жезказган, Казахстан)  |    Завантажити статтю |  Link

  С 2000-х годов Казахстан демонстрирует быстрый экономический рост. Связано это, прежде всего с увеличением экспорта нефтепродуктов и металлов, и благоприятными ценами на мировом рынке энергоресурсов. Экономический рост сопровождается и стабильной политической обстановкой, что также играет важную роль в успехах Казахстана за последнее десятилетие. Проведение Олимпийских игр или Чемпионата мира по футболу (самые массовые мероприятия не только в спорте, но и, в общем) является уже не просто спортивным успехом, а политическим и экономическим достижением для принимающей страны. Поэтому желание чиновников провести ОИ в Казахстане очевидно.

 • Казахстан, к сожалению, так и не создал своего собственного нефтегазового промышленного комплекса, что делает его зависимым от стран с технологиями, включая данную страну. Казахстану в ближайшее десятилетие необходимо стать самостоятельным игроком на мировом энергетическом рынке. Для этого необходимо изучить опыт Норвегии (и других стран) и создавать производство оборудования для бурения нефтяных скважин, глубокую нефтепереработку и строительство морских платформ. Но в первую очередь, необходимо решить в краткосрочной перспективе вопрос топливной зависимости Казахстана от России. Дефицит топлива в нашей нефтяной стране это недопустимо. Необходимо построить новые нефтеперерабатывающие заводы, так как модернизация действующих трех НПЗ не решит вопроса энергетической зависимости.

 • Банківська система Європейського Союзу має велике значення в сучасній світовій ринковій економіці, адже всі зміни, що відбуваються в національних банках країн-членів, так чи інакше відображаються на всій економіці ЄС. Правильна організація банківської системи необхідна для нормального функціонування господарства країн-членів і господарства Європейського Союзу в цілому. Враховуючи сьогоденне становище, планується повна реорганізація банківської системи та її структури в Європейському Союзі, щоб повернути довіру до економічної політики Європи. Банківська діяльність Європейського Союзу регулюється установчими договорами, директивами, регламентами, рішеннями, вказівками Європейського центрального банку, адже зі створенням Європейського Союзу виникла необхідність регулювання банківської діяльності.Країни, які входять до складу Європейського Союзу, прагнуть до міжнародного співробітництва у фінансовій, банківській та економічній сфері, що свідчить про відмінності між державами-членами в банківській сфері, які повинні бути зведені до мінімуму, бо значні відмінності можуть заважати стабільності Європейського Союзу в цілому.

 • PLASTIK KARTOCHKALAR TO’LOV TIZIMINING MUHIM ELEMENTI

    M.Yu. Jumaniyozova, Furqat Teshayev, San’at Ramazonov (Toshkent, O`zbekiston) |    Завантажити статтю |  Link

  Bugun biz XXI asr – zamonaviy kommunikatsion texnologiyalar asrida yashayapmiz.Hozirda biror to’lovni amalga oshirish uchun naqd pullarni ko’tarib yurish shart emas. Plastik kartochka orqali deyarli barcha xaridlarni amalga oshirishimiz mumkin. Bugun bank plastik kartochkalari naqd pul o’rnini egallagan holda, hayotimizga shiddat bilan kirib bormoqda. O’zbekistonda plastik kartochkalar bozori endigina rivojlanish bosqichiga chiqqan bo’lsa-da, hozirda respublikamizda har besh odamning birida plastik karochka mavjud (dunyoda plastik kartochkalardan bir milliarddan ziyod odamlar foydalanishyapti). Ushbu bozorga 1994-yil 16-mayda “Vazirlar Mahkamasi”sining “Viza” debet va kredit kartochkalarni muomalaga chiqarishni jadallashtirish chora-tadbirlari to’g’risida” gi qarori bilan asos solingan edi.

 • AXBOROT XAVFSIZLIGI

    M.Yu. Jumaniyozova, Manzura Hamdamova, O`g`iloy Rahmatullayeva (Toshkent, O`zbekiston) |    Завантажити статтю |  Link

  Bugungi kunda, dunyoda axborot xavfsizligi sohasi bo‘yicha turli xil standartlar mavjud. Jumladan, axborot xavfsizligini boshqarish bo‘yicha BS7799 Britaniya standarti ham xalqaro standartlar qatoriga kiradi. Uning birinchi qismi, BS7799-1 Buyuk Britaniya hukumati buyurtmasiga asosan 1995-yilda ishlab chiqilgan. 2006-yil boshlarida axborot xavfsizligi sohasida tavakkalchiliklarni boshqarish bo‘yicha yangicha BS7799-3 standarti amalga kiritildi, keyinchalik bu standart 27005 indeksini qabulqiladi.