31 мая, 2019

XVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Насильство в сім’ї є однією з найактуальніших соціальних проблем. Більшість населення зазнає насильства в своїй власній сім'ї. Сімейне насильство в Україні залишається латентним явищем, яке з’являється на поверхні тільки тоді, коли приховувати проблему вже неможливо. Уявлення про те, що насильство має місце тільки в соціально неблагополучних сім’ях не відповідає дійсності: воно відбувається в будь-яких категоріях населення, незалежно від класових, культурних, соціально-економічних аспектів.

 • РОЛЬ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА В ОРГАНІЗАЦІЇ

    Кутова Анастасія Вікторівна Ізмаїл, Україна |    Скачать статью |  Link

  Практична  психологія все більше проникає у практичну діяльність людей. Сучасні керівники організацій та підприємств вирішують завдання управління та розвитку організації з урахуванням тих знань, які були накопичені психологією за роки свого розвитку. З цієї точки зору професійний психологічний відбір є найбільш яскравим втіленням використання наукових психологічних знань у практичній діяльності.

 • ТЕРОРИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНЕ ЯВИЩЕ

    Сотніченко Наталія Олександрівна Умань, Україна |    Скачать статью |  Link

  На сучасному етапі розвитку цивілізації тероризм виступає однією з найактуальніших проблем людства, яка в процесі глобалізації світу набуває широкомасштабного резонансу. Це явище спонукає цивілізовані країни до створення та покращення системи загальної безпеки людства. Дискусії з приводу розгорнутого, всеосяжного визначення тероризму в науковому світі точаться ще з 70-хрр. ХХ століття. Сьогодні в науковій літературі існує досить багато визначень, жодне з яких не претендує на універсальність. Такий стан речей обумовлений як складністю самої природи тероризму, так і чинниками суб’єктивного характеру на внутрішньодержавному та міжнародному рівнях.