31 мая, 2019

XVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Оқу бағдарламасындағы «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар» пәнінің маңыздылығы. Қоғамның ақпараттандыру үдерісі қарқынды дамуымен байланысты соңғы онжылдықта ақпараттық-коммуникациялық технологиялар екпінді өсуде. Қоғамның ақпараттандыруы деген жаңа есептеу технологиялар мен ақпараттарды жіберу құралдары негізінде ақпаратты жіберу, алу, жинақтау, өндеу және сақтау әдістерін жаппай ендірілуі.

 • Актуальність проблеми. Роль вивчення інформаційного моделювання визначається багатьма факторами. Особливо значущими ці фактори стали в зв'язку з переглядом в даний час стратегічних завдань розвитку шкільної освіти, які полягають в оновленні його змісту і досягненні нової якості його результатів. На сучасному етапі виділяються три групи результатів освіти: предметні, між предметні і особистісні.

 • КОМБІНОВАНІ МОДЕЛІ ПРОГНОЗУВАННЯ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ

    В.П.Калінчик, Л.І.Несен, В.В.Калінчик (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

  В області розробки методів прогнозування випадкових процесів проведені значні дослідження. Тому мета цієї роботи полягає у виборі з відомих методів прогнозування найбільш підходящого для вирішення завдання управління електроспоживанням.

 • Якість прогнозуючої моделі в значній мірі визначається її точністю, яка є мірою адекватності майбутнього процесу з його оцінкою. При правильно обраній прогнозній моделі,яка відповідає детермінованій основі процесу, математичне очікування помилок прогнозу при нульовому математичному сподіванні перешкоди дорівнює нулю. Однак вид апріорно обраної моделі не завжди відповідає дійсному. Крім того, можливі такі зміни коефіцієнтів моделі, при яких може виникнути ситуація, коли за час, поки система забезпечить оцінку нової основи процесу з необхідною точністю, з'являється неприпустимо великі помилки прогнозу [1-4].

 • САЙТ ЖАСАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ

    Шынар Медетова (Талдыкорган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Мейрамханалық бизнес нарығында жыл сайын өсіп келе жатқан бәсекелестік, сондай-ақ клиенттердің ұсынылатын қызметтердің сапасына деген талғамының артуы, қоғамдық тамақтану кәсіпорындарының клиенттерін тарту және ұстау жөніндегі іс-шараларға ерекше назар аудару керек. Мейрамхана қызметтерін жылжыту мейрамханалар, оның артықшылықтары туралы соңғы тұтынушыға ақпарат жеткізу бойынша шаралар кешені ретінде қарастырылады. Клиенттің назарын аудару, оны ұсынылған қызметтерді пайдалануға сендіру қажет. Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындарының көпшілігі өз қызметін ақпараттық қолдау ретінде web-сайттарды пайдаланады, олардың негізгі міндеті кәсіпорынның тұжырымдамасы туралы, мәзір туралы, қолданыстағы арнайы ұсыныстар туралы ақпарат беру болып табылады.

 • ТЕСТТЕРДІ ГЕНЕРАЦИЯЛАУ АЛГОРИТМІНІҢ АНАЛИТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ПРОГРАММАЛЫҚ МОДЕЛДЕРІН ӨҢДЕУ

    Гульнара Сейдалиева, Анара Жукина, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Скачать статью |  Link

  Мобильді құрылғылар үшін қосымша (МҚҚ) тестілеудің толық таңдалған критерийлеріне сәйкес, кеңейтілген шекті автомат түріндегі берілген МҚҚ прототипі үшін барлық мүмкін бір күйден басқа бір күйге ауысымдарын қарау қажет. Шекті автоматтарды (ША) графтар түрінде көрсету ыңғайлы екені белгілі. ША - тың графтық көрсетілімінде күй –граф түйіндері, ал күйлердің арасындағы ауысымда графтың бұтақтары. Тестілік жиынтықты генерациялау тапсырмасы, графты айналып өту тапсырмасына әкеліп соғады. Сонымен қатар, ең қысқа жолды таңдап графтың барлық бұталарымен жүріп өту қажет. Осылайша, толық тестілік қамтуды қамтамассыз ететін, тесттілік сценарийлердің минимум жиынтығы жинақталады.

 • ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ

    Гульнара Сейдалиева, Анара Жукина, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Информация является главным ресурсом экономического, социального, политического и культурного развития, а современные технологии ее обработки и распространения только усиливают данную тенденцию. Из этого следует, что увеличение темпа жизни требует повышения уровня мобильности, образованности, адаптивности людей к постоянно изменяющимся условиям.

 • ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ

    Гульнара Сейдалиева, Анара Жукина, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Создание образовательных электронных изданий определено в качестве одного из основных направлений стратегии информатизации всех форм и уровней образования в Республике. Учебное пособие – это важнейший компонент образовательного процесса. Хороший учебник во все времена ценился высоко и являлся надежной базой для овладения предметом. В связи с появлением новых информационных технологий роль учебника не только возросла, но он приобрел свойства, использование которых позволяет преподавателю существенно повысить эффективность процесса обучения.

 • ҰҚCАC АҚПАPАТТЫҚ ЖҮЙEЛEPДE АҚПАPАТТЫҢ ТҰТАCТЫҒЫН ҚАМТАМАCЫЗ EТEТІН МОДEЛДEP МEН ӘДІCТEPГE ШОЛУ

    Гульнара Сейдалиева, Анара Жукина, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Скачать статью |  Link

  Тесттерді өңдеу кезінде адамдармен немесе басқа жүйелермен өзара әрекеттесуінде туындауы мүмкін әр түрлі жағдайлар мен тестіленетін жүйе туралы ақпарат қажет. Көбінесе тесттерді құрастыру үшін модельдерді қолдану кезінде әр түрлі тесттілік жағдайлар осы модельдердің құрылымынан ерекшеленгісі келеді. Модельдер біріншіден жүйенің әрекетін немесе осы әрекеттегі талаптарды сипаттайды.