31 мая, 2019

XVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Інтенсивний розвиток інформаційних технологій викликав глибинні зміни в ключових сферах суспільного життя, що в свою чергу обумовлює появу принципово нових вимог до системи освіти. Інформаційне суспільно є дуже динамічним і потребує від майбутнього спеціаліста не тільки фундаментальних знань, а й вмінь знаходити нетривіальні рішення – сучасному світу потрібен креативний робітник. Розвиток творчого потенціалу стає однією з головних задач освіти. Виконання цієї задачі може бути досягнуто, зокрема, зміною формату взаємодії викладача та студента, розробкою нових методів навчання.