31 мая, 2019

XVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Ефективне функціонування підприємств є основою стабільного розвитку економіки і нарощування економічного потенціалу країни. Тому важливим завданням забезпечення подальшого розвитку та досягнення прибутковості підприємств, які перебувають у кризовому стані, є проведення їхньої структурної перебудови. Вона передбачає реструктуризацію та санацію потенційно конкурентоспроможних підприємств, що безпосередньо пов'язано з реалізацією відповідної структурної політики.

 • Останні п’ять років банківська система України розвивається в умовах військового конфлікту та перманентної політичної та економічної кризи. Після окупації АР Крим та частин Донецької та Луганської областей вітчизняні комерційні банки втратили частину своїх активів, що залишились на окупованих територіях. Зазначені події змусили Нацбанк до заходів щодо стабілізації фінансової системи, які призвели до виведення великої кількості неплатоспроможних банків з ринку. Зокрема, за даними НБУ кількість банків в Україні протягом 2014-2019 р. скоротилася із 180 до 77. Якщо ж проаналізувати активи вітчизняних банків у 2012-2019 р.р., то варто відмітити, що, не зважаючи на загальну тенденцію скорочення кількості банків, обсяг їх активів продовжував зростати протягом усього аналізованого періоду та у 2019 р. склав 1911093 млн. грн., що на 58 % більше у порівнянні з 2012 роком (рис. 1). Загальні обсяги кредитування протягом всього аналізованого періоду теж демонструють позитивну динаміку до зростання, однак їх темп зростання у 2019 р. у порівнянні з 2012 р. значно менший і складає 36 %.

 • ОЦІНКА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА КОЛОМИЇ ТА КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ

    Антоніна Нєвєнченко, Христина Келебай (Івано-Франківськ, Чернівці, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Вступ. В умовах ринкових форм господарювання проблеми розвитку регіонального туризму знаходяться в тісному зв’язку з туристичною інфраструктурою, яка або служить необхідною умовою освоєння рекреаційних ресурсів та розвитку туристичної індустрії і є важливим чинником формування конкурентоспроможності регіону або виступає стримуючим фактором галузі, що визначає його позитивну динаміку. Разом з тим для більшості регіонів України, та зокрема Коломийського району, інфраструктурні проблеми стають основною причиною зниження конкурентних переваг території на ринку туристичних послуг. Аналіз даних сучасної інфраструктури досліджуваного району виявив такі притаманні риси, як: старіння об’єктів, недостатнє фінансування, брак потужностей в різних сегментах, що забезпечують розміщення, харчування, оздоровлення та дозвілля споживачів регіонального туристичного продукту. Крім того, має місце високий знос інженерних мереж, поганий стан автомобільних доріг, недостатній розвиток транспортних маршрутів і слабкий розвиток придорожнього сервісу.

 • Організація виробництва виступає в якості основної функції вдосконалення управління промисловим підприємством в інноваційній економіці. Застосовувана в сучасному менеджменті класифікація загальних організаційно-управлінських функцій є сукупність наступних видів діяльності виробничого підприємства:обґрунтування мети; формування стратегії; планування роботи; проектування операцій; організація процесів; координація робіт; мотивування діяльності; контроль ходу робіт; оцінка результатів; коригування мети; зміна планів роботи.

 • СУТНІСТЬ ОПЕРАЦІЙ З ДАВАЛЬНИЦЬКОЮ СИРОВИНОЮ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ

    Сліпородський Едуард Врлрдимирович Ірпінь, Україна |    Скачать статью |  Link

  Актуальність дослідження операцій з переробки давальницької сировини зумовлена широким та успішним застосуванням такої форми виробництва матеріальних цінностей у світі, в той час як в реаліях української економіки такий вид виробничих відносин характеризується значною неврегульованістю, необізнанністю товаровиробників, відповідно і непоширенністю в економічних відносинах.