29–30 июня, 2017

ХXХІX Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Естетичне виховання - це цілеспрямований процес формування в особистосі здатності сприймати, відчувати, оцінювати естетичні явища в житті, природі, мистецтві, посильно створювати прекрасне, жити і творити «за законами краси». Специфіка естетичного виховання полягає в тому, що воно, насамперед, спрямоване на розвиток та збагачення емоційно-чуттєвої сфери особистості. Естетична вихованість людини немислима без розвиненого художнього смаку, здатності відчуття і оцінки досконалості або недосконалості, єдності чи протилежності змісту і форми в мистецтві і житті. Важливою ознакою естетичної вихованості є сформоване вміння милуватися красою, досконалими явищами в мистецтві і житті.

 • СУЩНОСТЬ И ВИДЫ НАСИЛИЯ СРЕДИ ПОДРОСТКОВ

    Регина Ахтаржанова, Вера Омарова (Павлодар, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Повышенный интерес к социальной проблеме подросткового насилия связан с тем, что на современном этапе мы все чаще сталкиваемся с. проявление жестокости и агрессивности в отношениях между взрослыми и детьми, между самими подростками. В последние годы увеличивается уровень подростковой преступности; особую тревогу вызывают прогрессирующая отчужденность, повышенная тревожность, духовная дезориентированность детей и подростков, возрастание их жестокости, агрессивности, потенциальной конфликтности.

 • Современная медицинское образование характеризуется своей непрерывностью, динамичностью, что требует от врача постоянного повышения своей квалификации для сохранения его конкурентоспособности и может реализоваться во многом благодаря инновационным веб-технологиям, в том числе созданию эффективных электронных курсов [5, с.534].

 • Галузь морського судноплавства завжди вирізнялася не тільки складністю професійної діяльності, але й неабияким рівнем психічних та емоційних витрат. Безумовно, сукупність усіх складових професійної підготови майбутнього морського офіцера формує значно більші вимоги до його світоглядної культури, адже він має нести відповідальність за свій світоглядний вибір, так як презентує свою батьківщину на світовому ринку праці та завжди спілкується з представниками різних національностей. Таким чином, проблема формування світогляду майбутніх морських фахівців є актуальноюпроблемою сучасної морської освіти.

 • ТЕНДЕНЦІЯ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

    Віра Мурашковська, Олена Слєднікова, Аліна Подзолкіна (Чернігів, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Модернізація вітчизняної освіти, що проводиться на тлі кризи всіх систем життєзабезпечення, супроводжується загостреннями проблем в цій сфері, які свідчать про внутрішні проблеми в освіті. Тому процедура вибору перспективних соціально-педагогічних напрямків зміни освіти, передбачає опору на теоретичні концепції, що враховують особливості сучасної освіти, специфіку розвитку педагогічної науки, можливості сучасного технологічного забезпечення особистісно-орієнтованої освіти. Отже, освіту необхідно розглядати як цілісну систему, що має власну інфраструктуру і яка розвивається відповідно до власних цілей і закономірностей. Нові орієнтири розвитку освіти не повинні формулюватися ззовні, вони повинні природно «виростати» з існуючих культурно-педагогічних традицій.

 • КӘСІБИ ҚҰЗІРЕТТІЛІГІ ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГ – БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ НЕГІЗІ

    Сәуле Нұрқасымова, Арай Жаныс (Астана қаласы, Казахстан)  |    Скачать статью |  Link

  Казақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында орта білім сапасына қойылатын негізгі міндеттердің бірі қазіргі заманғы білім берудің үлгісін қалыптастыру мен оны әлемдік білім беру кеңістігіне кіргізуі қажет екендігін атап көрсетілген [1] Казақстан Республикасындағы білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында орта білім сапасына қойылатын негізгі міндеттердің бірі қазіргі заманғы білім берудің үлгісін қалыптастыру мен оны әлемдік білім беру кеңістігіне кіргізуі қажет екендігін атап көрсетілген [2].

 • Стрімкий науково - технічний прогрес, зумовлений сучасними інформаційними технологіями, поставив людство перед протиріччям між великим обсягом знань та можливостями людини щодо його засвоєння. Ще одним класичним протиріччям XX століття вважається протиріччя між необхідністю створення освітньої різноманітності та прагненням забезпечити рівні можливості щодо якості освіти. Стимулюючим чинником цього протиріччя повинна стати реалізація концепції освіти, що передбачає навчання людини упродовж усього її життя.

 • Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших школярів. К. Д. Ушинський писав: "Зробити серйозне заняття для дитини цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує діяльності і до того ж серйозної діяльності... З перших ж уроків привчайте дитину полюбити свої обов'язки й знаходити приємність у їх виконанні".