29–30 июня, 2017

ХXХІX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • У відомій літературі [1 – 8] існують різні, іноді протилежні думки, щодо визначення показника, який доцільно використовувати під час діагностування технічного стану автономних та резервних джерел електричної енергії, в яких в якості приводного двигуна використовують дизельні або бензинові двигуни внутрішнього згоряння. Мета статті – обґрунтування методичного підходу стосовно вибору діагностичного показника, використання якого доцільне при оцінюванні технічного стану резервних та автономних електричних станцій.

  • Роботи зі зведення підземної частини будівель за своїм характером відрізняються від робіт зі зведення надземної частини будівлі. Підземні конструкції в більшій мірі контактують з природним середовищем. На особливості робіт впливають рельєф місцевості, інженерно-геологічні і гідрогеологічні умови майданчика будівництва, метеорологічні умови тощо. Необхідно також враховувати промерзання ґрунтів взимку та відтавання на весні, вплив підняття ґрунтових вод тощо.

  • В процесі рішення даної задачі розраховані поля соленоїдів заввишки Н = 200 мм з діаметрами D = 20, 200 і 2000 мм. Це охоплює весь діапазон співвідношень D/H, характерних для високовольтних елементів: від 0,1 до 10. У першому випадку соленоїд вироджується в стрижень, в останньому отримуємо поле, близьке до плоскопаралельного. Кількість вузлів обрана N = 500, тоді ширина кільцевих зарядів склала H/N = 0,4 мм. Це відповідає діаметру d проводу типових високовольтних соленоїдів: H/N ~ d. Крок зміни потенціалу по висоті розрахункової моделі такий же, як і в реальній котушці.

  • Силовые трансформаторы большой мощности были и остаются основными элементами электрических сетей. Поэтому надежность энергоснабжения в значительной мере зависит от технического состояния силовых трансформаторов. На сегодняшний день силовые трансформаторы – это система, которая имеет множество параметров, которые необходимо обрабатывать: сложные логические связи, подлежащие выявлению; необходимость быстрого анализа и оперативного принятия решения. Оперативная диагностика трансформаторов – это ключ к значительному уменьшению затрат и увеличению надежности энергоснабжения. В прошлом большая часть работ по обслуживанию силовых трансформаторов подстанций выполнялась по регламентам обслуживания и ремонта.

  • ТРАНСФОРМАТОР ПОСТІЙНОЇ НАПРУГИ

      Анатолій Панченко (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Запропонований трансформатор постійної напруги, що перетворює постійну напругу в постійну без проміжного перетворення електричної енергії в магнітну. Конструювання економічних перетворювачів постійної напруги потужностями понад 500 Вт пов’язане з певними проблемами пов’язаними з кратністю перетворення електричної енергії. Постійну в змінну, на індуктивних елементах в енергію магнітного поля, змінну електричну в постійну, фільтрація. Для зазначених потужностей істотно зростає вартість осердь магнітних елементів і ККД із за низки перетворень бажано мати кращий.