29–30 июня, 2017

ХXХІX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РАЗВИТИИ ЛИЧНОСТИ

      Оксана Процюк, Владимир Белькович (Астана, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

    В настоящее время физическая культура стала одним из важнейших направлений государственной политики Казахстана. Одна из причин этого – снижение уровня здоровья населения, что неблагоприятно влияет на показатели экономики, обороноспособности государства. В связи с этим первоочередная задача спортивной науки – поиск более эффективных путей, форм, средств, методов, методик физического воспитания населения страны, и, прежде всего, подрастающего поколения.

  • СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ, ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

      Наталя Чекмарьова, Сергій Бездєнєжних (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Постановка проблеми. Дозвілля молоді істотно відрізняється від дозвілля інших вікових груп у силу її специфічних духовних і фізичних потреб і властивих їй соціально-психологічних особливостей. До таких особливостей можна віднести підвищену фізичну рухливість, динамічну зміну настроїв, зорову та інтелектуальну, емоційну сприйнятливість. Молодих людей тягне до себе все нове, невідоме. До специфічних рис молодості ставиться перевага в неї пошукової активності. Сьогодні, зважаючи на піднесення духовних потреб молоді, зростання рівня їхнього утворення, культури, найбільш характерною особливістю молодіжного дозвілля є зростання в ньому частки духовних форм і способів проведення вільного часу, що з’єднують розважальність, насиченість інформацією, можливість творчості і пізнання нового.