29–30 июня, 2017

ХXХІX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В умовах прискореного науково-технічного прогресу особливої актуальності набуває подальше впровадження інформаційних технологій в різні сфери медицини. Останнім часом накопичено позитивний досвід застосування інформаційних технологій в управлінні охороною здоров'я, комп'ютерній діагностиці (в тому числі телемедичній діагностиці), в медичній освіті та науці. Сучасний технологічний фундамент наукової та клінічної медицини виник і розвивається саме "на стику наук", на основі потенціалу різних областей науки і техніки, які об’єднуються загальними проблемами медичної спрямованості.

  • СУЧАСНІ МЕТОДИ ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ

      Тетяна Копиця (Суми, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Репродуктивна функція є основою продовження життя на планеті, найважливішою і біологічно значущою стороною здоров'я людини, в реалізації якої поряд з анатомо-фізіологічними і поведінковими особливостями організму істотну роль відіграють і соціальні чинники. Репродуктивна медицина сьогодні базується на своєчасній та повній діагностиці безпліддя подружньої пари, застосуванні новітніх високоспеціалізованих медичних технологій, які вміщують в собі знання анатомії, фізіології, ембріології, гінекології, акушерства, хірургії, ендоскопії, медичної генетики, психології та багатьох інших дисциплін. Серед факторів, що визначають стан репродуктивного здоров'я, виділяються ендогенні і екзогенні [5, с.124].