29–30 июня, 2017

ХXХІX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Виникнення цілого ряду господарських договірних правовідносин пов'язується з попереднім отриманням зацікавленими суб'єктами господарювання дозволів/погоджень від уповноважених державних органів та органів місцевого самоврядування на використання об'єктів державної чи комунальної власності, на здійснення господарських операцій/господарської діяльності. У науковій літературі такі правовідносини, з точки зору їх виникнення на підставі актів дозвільних органів, досліджені мало, але окремі вчені у різний період звертались до цього питання.