30–31 марта, 2017

ХXХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В останні десятиріччя суспільство все більше турбує стан навколишнього середовища, бо людина як біологічна істота не може існувати без чистого довкілля. Створення ж штучного середовища для життя людей є або абсолютно неможливим, або надзвичайно дорогим (американський проект „штучної біосфери”). Тому екологічні проблеми зараз розглядаються як одні з найбільш загрозливих для людства. Забруднення навколишнього середовища прийнято розглядати за геосферами: атмосферою, гідросферою та літосферою [ 1 ].

  • У процесі розвитку виробництва в господарському обороті застосовується все більша кількість природних ресурсів, але ступінь їх раціонального використання в цілому залишається досить низькою (розробка та утилізація більшості найважливіших корисних копалин здійснюються швидше, ніж розвідка їх запасів). Щорічно в світі використовується близько 10 млрд т. мінеральної і майже стільки ж органічної сировини [1], гігантське споживання якого призводить до накопичення відходів, а їх складування перестає бути економічно виправданим. У всьому світі промислове виробництво з року в рік зростає - пропорційно його росту збільшується кількість відходів (кожні 8 - 10 років - приблизно в 2 рази).

  • Бугинги кунде мәмлекетимизде қоршаған орталық ҳәм экологиялық жағдайдың инсан саламатлығына тәсири ҳәм уси тәсирлерди жеңилистириў бойынша алып барылып атарған ислердиң барлығы мәмлекетлик сиясаты дәрежесинде диққат қаратылып атир.

  • Теплопостачання сільських населених пунктів, розташованих на тери-торії України, здійснюється як централізованими, так децентралізованими засобами. Як правило, для централізованого теплопостачання застосову-ються котельні агрегати потужністю 1-2 МВт, які були введені в експлуата-цію десятиріччя назад і не відповідають сучасним вимогам екологічної безпеки.