30–31 марта, 2017

ХXХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Ведение бухгалтерского учета в части расчетов с персоналом по оплате труда должно полностью соответствовать Федеральному Закону «О бухгалтерском учете», а также федеральным стандартам бухгалтерского учета. В целях совершенствования методики бухгалтерского учета расчетов с персоналом по оплате труда Министерством финансов разработан проект под названием «Учет вознаграждений работникам», аналогом которого послужил Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 19 «Вознаграждения работникам».

  • Конкретна реалізація маркетингу, тобто його управління, зміст і наповнення залежить від характеру підприємства, пропонованого ним товару, стану ринку, намірів і амбіцій підприємця. Маркетинг може бути простим, навіть елементарним, або дуже складним, що включає перспективне планування товару, розробку та ведення цінової політики, аналіз не тільки ринку, але і самого підприємництва. Чим багатограннішим діяльність підприємства, тим багатогранніше маркетинг.

  • У процесі сучасного економічного розвитку знакове місце в діяльності підприємства займає маркетинг. Успішна організація маркетингової діяльності та ефективне її функціонування – є однією з головних умов виходу підприємства із кризи та формування ринкових відносин.

  • Постановка проблеми. На сьогодні одним із важливих завдань Державної фіскальної служби України є створення митної служби європейського зразка, а саме здійснення митного контролю шляхом його спрощення відповідно до Міжнародної конвенції про спрощення і гармонізацію митних процедур, до якої Україна приєдналася 5 жовтня 2006 року та яка набула чинності на території нашої держави лише з 15 вересня 2011 року. У зв’язку з цим стає актуальним посилення контрольно-перевірочної функції фіскальних органів у напрямі проведення документальних перевірок – митного пост-аудиту як сучасної форми захисту митних інтересів та забезпечення митної безпеки країни.

  • Зростання уваги до проблеми управління торговими марками українських фірм визначається тим, що відомі марки стають необхідною умовою стійкого положення фірми на ринку, фактором її конкурентоспроможності.Досвід західних країн свідчить, що на сучасному конкурентному ринку йде боротьба торгівельних марок за їхнє місце в свідомості покупців.

  • Постановка проблеми. Необхідною умовою для існування держави, її цілісності, незалежності та стійкого економічного розвитку виступає економічна безпека держави. З підписанням Угоди про Асоціацію між Україною і Європейським союзом все більше стають важливими питання стосовно забезпечення економічної безпеки країни. Її можна забезпечити за допомогою проведення ефективного пост-аудиту, шляхом документальних перевірок.