30–31 марта, 2017

ХXХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ В РОЗРОБЦІ ЕКСКУРСІЙНИХ МАРШРУТІВ

      Галина Долгопола, Ірина Смик (Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Дослідження туристично-рекреаційного потенціалу та подальший аналіз діяльності туристичної галузі передбачає розгляд такого питання, як застосування комплексу заходів спрямованих на покращення туристичної привабливості, конкретного досліджуваного регіону. Окремої зацікавленості в розвитку туристичних регіонів становлять рекреаційні зони, що пов’язані із гірською місцевістю через свою перспективність розвитку, в напрямку покращення інфраструктури доріг, сполучень, комунікацій та значного відновлювального потенціалу.

  • ПРЕСА КІРОВОГРАДЩИНИ

      Діана Чупанова (Черкаси, Україна) |    Скачать статью |  Link

    На розвиток та типологічну диференціацію системи преси Кіровоградщини кінця ХІХ – початку ХХ століття вплинув ряд чинників загальнодержавного та місцевого рівня. Процеси соціального піднесення, що полягали в значній активізації освітнього та наукового життя, особливо молоді, активний розвиток системи початкової та середньої освіти Єлисаветграда спричинили потребу спеціалізованого інформування та професійної комунікації.