30–31 марта, 2017

ХXХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • В настоящее время остро стоит задача создания надежных и оптимальных, с точки зрения параметров, систем управления теплоснабжением городов Казахстана, позволяющих более рационально использовать ресурсы, экономить электрическую и тепловую энергию. Тепловая сеть – это одна из сложнейших составляющих в системах централизованного теплоснабжения, имеющие следующие проблемы: бесконечные жалобы потребителей, прорывы труб на улицах, неработающие элеваторные узлы и т.д., причиной которых является неправильно разработанный гидравлический режим тепловой сети [1]. Возможности программы AutoCAD помогут нам решить эту проблему. Для реализации данной цели необходимо разработать систему управления тепловой сетью на основе пьезометрического графика в программе AutoCAD.

  • СТВОРЕННЯ САЙТУ В СИСТЕМІ UCOZ

      Ольга Загоруйко (Біла Церква) |    Скачать статью |  Link

    Ми так багато часу проводимо в глобальній мережі Internet, відвідуючи різноманітні сайти, подорожуючи цікавими web-сторінками, що з часом з’являється думка про створення свого власного інформаційного ресурсу. Більшість думає, що без знання мов web-програмування сайт неможливо створити. Так, колись це було дійсно так, але не тепер. Звичайно, початкові знання мов HTMLта PHP, все-таки не завадять. На даний час є велика кількість систем управління вмістом WCMS (систем управління веб-контентом), які дають можливість безкоштовно і швидко створити власний веб-сайт, при цьому не володіючи досвідом та навичками в створенні сайтів.

  • Сучасні дослідження генезису інформаційних технологій засвідчують, що їх історія є досить тривалою і не датується лише ХХ століттям, коли фактично була сформована сучасна навчальна дисципліна «Інформатика». Звертаючи увагу на етапи розвитку інформаційних технологій відзначаємо, що по-перше, їх поява закономірно була обумовлена потребою вивчення методів та засобів збору, обробки та передавання даних з метою отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи явища; по-друге, вони активізують та ефективно використовують інформаційні ресурси суспільства (наукові знання, відкриття, винаходи, технології, передовий досвід тощо), що в свою чергу дозволяє отримати істотну економію інших видів ресурсів – сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів та обладнання, людських ресурсів, соціального часу.