ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІМЕНАХ: ЗАСНОВНИКИ, ДОСЛІДНИКИ, ДОСЯГНЕННЯ

  Олена Куртась (Суми, Україна) |    Скачать статью

Сучасні дослідження генезису інформаційних технологій засвідчують, що їх історія є досить тривалою і не датується лише ХХ століттям, коли фактично була сформована сучасна навчальна дисципліна «Інформатика». Звертаючи увагу на етапи розвитку інформаційних технологій відзначаємо, що по-перше, їх поява закономірно була обумовлена потребою вивчення методів та засобів збору, обробки та передавання даних з метою отримання інформації нової якості про стан об’єкта, процесу чи явища; по-друге, вони активізують та ефективно використовують інформаційні ресурси суспільства (наукові знання, відкриття, винаходи, технології, передовий досвід тощо), що в свою чергу дозволяє отримати істотну економію інших видів ресурсів – сировини, енергії, корисних копалин, матеріалів та обладнання, людських ресурсів, соціального часу.