30–31 марта, 2017

ХXХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Development and mastering skills in academic writing while postgraduate medical training English as a foreign language is a valuable component of creativity formation in personality of a medical specialist. Life-long training supposes attainment of appropriate level of independent progressing in professional knowledge, availability to novel special information via language skills improvement, in particular, academic writing. (John M. Swales & Christine B. Feak M. Swan, A. Falk, A Oshima, A.Hogue, E. Abrams, K. Duffin, etc. ) [1-5].

  • Розвиток загальної теорії вербального спілкування, яка описує складну взаємодію мовлення, мислення, культури та суспільства (Л. Щерба, С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, О. Лурія, Л. Цветкова та ін.), стимулював розробку основних принципів та методів аналізу суміжних наук, пов'язаних з комунікацією, зокрема, мовознавства, соціології, психології, культурології тощо. Дослідженнями встановлено, що у мовленнєвій діяльності взаємодіють усі її види – слухання, читання, говоріння, письмо.