28–29 февраля, 2016

ХXIII Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ КОСТЕЛІВ НА ІВАНО-ФРАНКІВЩИНІ

    Мирон Галярник, Надія Галярник, Євген Ільків ( Івано-Франківськ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Проблемі збереження культурної спадщини, в нашому випадку костелів, присвячено і прийнято закони України [1, 2] розпорядження обласної адміністрації [3]. В науковій роботі [4] представлена інформація про невелику частку наявних костелів, капличок латинського обряду на території Івано-Франківської області.

 • С каждым годом возрастает роль и значение современной казахстанской системы образования, человеческого капитала как критериев уровня общественного развития, которые составляют основу нового уровня жизни общества и являются важнейшими факторами, базой экономической мощи и национальной безопасности страны.

 • Актуальність дослідження зумовлена тим, що питання про історію виникнення періодичної друкованої преси на Волині (1990-2000 р.р.) залишається мало дослідженим. Проте, ігнорувати територіальний чинник не варто, оскільки він впливає на змістовно-тематичну модель газети, на систему рубрик, на форми роботи редакції з читачами, не кажучи вже про методи розповсюдження видання.

 • ТІЛО РАБА ЯК ФЕНОМЕН ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

    Олег Щербина (Переяслав– Хмельницький, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. В соціогуманітарних дослідженнях останнього десятиліття значного інтересу набуває проблематика соціокультурних вимірів людської тілесності, її сприйняття в різних культурах в різні історичні періоди. В зазначеному аспекті особливий інтерес викликає саме Римська культура – надзвичайно розмаїта, парадоксальна і суперечлива у багатьох своїх вимірах та проявах.