28–29 февраля, 2016

ХXIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЭМОЦИЯ ЖӘНЕ ОНЫҢ ТАНЫМ ПРОЦЕССТЕРІМЕН БАЙЛАНЫСЫ

      Бибигул Халманова (Астана, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

    Жылдар бойы көптеген ғалымдар эмоция мен таным процесстерінің байланысын зерттеу барысында эмоцияның әсерінен таным процесстерінің барлық түрі – қабылдау, қиял, ес, ойлаудың – белгілі бір өзгерістерге ұшырайтыны белгілі болды. Осындай өзгерісттердің нәтижесінде олар талғамдылық пен бағыттылыққа ие болады.