28–29 Лютий, 2016

ХXIII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Жылдар бойы көптеген ғалымдар эмоция мен таным процесстерінің байланысын зерттеу барысында эмоцияның әсерінен таным процесстерінің барлық түрі – қабылдау, қиял, ес, ойлаудың – белгілі бір өзгерістерге ұшырайтыны белгілі болды. Осындай өзгерісттердің нәтижесінде олар талғамдылық пен бағыттылыққа ие болады.