28–29 февраля, 2016

ХXIII Международная научно-практическая интернет-конференция

  • У кожній галузевій юридичній науці традиційно окрема увага присвячується огляду питання джерел та форм права. При цьому, досліджуючи різногалузеві джерела юридичної науки, не можна не помітити різнорідність щодо розуміння вказаних правових категорій. Не вдаючись до дискусій щодо питання правової природи та сутності поняття джерела (форми) права, зазначимо лише, що в цілях даної роботи поняття форми (джерела) господарського права розглядається в якості об’єктивізованих результатів процесу правотворення, тобто зовнішнього виразу правових норм, які виступають регуляторами господарських суспільних відносин.