ТІЛО РАБА ЯК ФЕНОМЕН ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ У СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

  Олег Щербина (Переяслав– Хмельницький, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. В соціогуманітарних дослідженнях останнього десятиліття значного інтересу набуває проблематика соціокультурних вимірів людської тілесності, її сприйняття в різних культурах в різні історичні періоди. В зазначеному аспекті особливий інтерес викликає саме Римська культура – надзвичайно розмаїта, парадоксальна і суперечлива у багатьох своїх вимірах та проявах.