30–31 декабря, 2015

ХXI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • ОҚУШЫЛАРДЫ МАТЕМАТИКА ПӘНІНЕН ҰБТ-ҒА ДАЙЫНДАУ ЖОЛДАРЫ

    С.Д. Джакетова, С.А.Бирмаганбетов (Арқалық., Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  2004 жылдың ақпан айында Үкіметтің қаулысымен 2015 жылға дейінгі «Білім тұжырымдамасы» қабылданып, соның негізінде елімізде Ұлттық Бірыңғай Тестілеу (ҰБТ) жүйесі құрылды. Қазіргі уақытта оқушылардың білім сапасын жақсарту мақсатында тестілеудің тиімді екені дәлелденіп отыр. ҰБТ жалпы орта білім беру ұйымдарының бітірушілерінің қорытынды мемлекеттік аттестаттауы мен жоғарғы оқу орындарының қабылдау емтихандарын біріктіру болып табылады.

 • МЕКТЕП МАТЕМАТИКАСЫНДАҒЫ АНАЛИЗ ЖӘНЕ СИНТЕЗ

    Анар Тулегенова, Айгерім Қабланбек (Арқалық, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Анализ дегеніміз — объектіні бірнеше құрамдас бөліктерге бөліп алып, оларды жеке зерттеу. Ондай бөліктер ретінде объектінің белгілі бір заттық элементтері немесе оның қасиеттері, белгілері, қатынастары алынуы мүмкін. Объектінің өзін ұстау заңдарын айқындау үшін алдын ала оның маңызды және екінші қатардағы белгілерін ажыратып алу керек. Олардың жалпы объект құрылымы мен ұстанымында алатын орнын айқындау керек. Объектіні тұтастық ретінде тану оның құрамдас бөліктерін зерттеумен шектелуге болмайды. Таным үдерісінде олардың арасындағы объективтік мәнді байланыстарды ашу, оларды жинақтап, бірлікте қарастыру қажет. Таным үдерісіндегі осы екінші кезенді жүзеге асыру — объектінің жеке құрамдас бөліктерін зерттеуден оның біртұтас байланысқан жағдайын зерттеуге көшуге, анализ әдісін өзге әдіспен, яғни синтезбен алмастыруға байланысты.

 • Теорія ймовірностей, як і будь-яка інша наука, розвинулася з потреб практики. Вона виникла з середини ХVІІІ ст. у зв’язку з розв’язуванням задач, які ставили страхова справа, демографія (наука про народонаселення), теорія азартних ігор та ін.

 • Нехай одна змінна точка М (лисиця) рухається рівномірно із швидкістю v1 вздовж прямої х = а, перпендикулярно до осі Ох, а друга змінна точка N (x, y) (собака) рухається теж рівномірно із швидкістю v2 вздовж деякої кривої переслідування так, що дотична до цієї кривої в точці N завжди проходить саме через точку М. Так рухається собака, переслідуючи лисицю ,що біжить вздовж прямої. Визначимо за відомим відношенням (n ≥ 1) швидкостей рівняння кривої переслідування, припускаючи, що в початковий момент часу t = 0 собака перебував у точці О – початку координат, а лисиця – в точці А – точці перетину вказаної вище прямої і осі Ох.

 • МАТЕМАТИКАЛЫҚ АНАЛИЗ КУРСЫНЫҢ НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАРЫН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ

    Гүлмира Сабитбекова, Альбина Құбашева (Арқалық қаласы, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Шек ұғымы- математикалық анализдің негізгі ұғымдардың бірі.

 • МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАДАН ӨЗ БЕТІНШЕ ЖҰМЫСТЫҢ ТҮРЛЕРІН ҰЙЫМДАСТЫРУ

    Анар Тулегенова, Сымбат Анарқұл (Арқалық, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Бүгінгі жастар – ертеңгі азамат – қоғам иесі. Ұстаздың әрбір қылығы оқушыға әсер қалдырып, оның ары қарай жетілуіне ықпал ететіні бәрімізге белгілі. Мұғалім – оқушы атаулыға үлгі болатын өмірінің сан алуан жолынан адаспай өтуде оған бағыт беріп, жөн сілтеуші, баланы адамгершілікке, еңбек сүйгіштікке, адалдыққа және басқа да сол сияқты ізгі қасиеттерге баулитын жан.

 • КЕЙБІР ТРАНСЦЕНДЕНТТІК ФУНКЦИЯЛАРДЫ ОҚЫТУ ЖОЛДАРЫ

    Гүлмира Сабитбекова, Махсуджан Элтаев (Арқалық қаласы, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Элементарлық функциялар алгебралық және трансценденттік болып екі топқа бөлінеді. Функция аргументіне тиянақты санды алгебралық амалдар ғана қолданса, онда ондай функциялар алгебралық функциялар деп аталады. Алгебралық функцияларға мына төмендегі функциялар жатады: а) бүтін рационал функция б) бөлшекті рационал функция в) иррационал функция. Аргументіне қолоданылатын амалдардың құрамында түбір табу саланы болған жағдайда алгебралық функцияны иррационал функция деп атайды. Трансценденттік функцияларға жататын функциялар: көрсеткіштік, логарифмдік, тригонометриялық, кері тригонометриялық функциялар және алгебралық функциялармен осы функциялардың әртүрлі суперпозициясы.