30–31 декабря, 2015

ХXI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • За минулі десятиліття багато чого змінилося в суспільно-політичному житті країни, і це не могло не відбитися на засобах масової інформації. Свобода слова змінила не тільки роль ЗМІ в суспільстві, але й призвела до якісних змін мови і стилю публікацій, манери подачі повідомлень, тем і ставлення журналіста до аудиторії. У засобах масової інформації дедалі швидше поширюється використання мовної агресії (тобто агресії, інструментом якої є не дія, а слово), і, як наслідок, мовленнєве маніпулювання. Мовна агресія заснована на маніпуляції свідомістю адресата інформації, базується на некритичному сприйнятті текстів. Посиленню впливу сприяє її імпліцитний характер, що обходить поріг свідомості і впливає на несвідому сферу споживача інформації.