30–31 октября, 2015

ХIX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Виборчі технології –це сукупність методів, програм та практик впливу на свідомість електорату з боку суб'єктів виборчого процесу і задіяних ними медіа-корпорацій та інших комунікаторів з метою отримати необхідну підтримку виборців через їх голосування на політичних виборах. Серед основних технологій, що використовуються на виборах виділяють базові: 1. Технологія ставки на партію чи блок – зміст впливу на електорат ґрунтується на формуванні образу партії як єдиної політичної сили, яка здатна консолідувати суспільство, зробити вагомий внесок у розбудову держави, подолання кризових явищ і створення ефективної економіки або ефективного управління державою.

  • Процес євроінтеграції України супроводжується активним реформуванням багатьох галузей суспільного життя й, водночас, вимагає формування позитивного візерунку країни серед громадськості закордоном. Потужним інструментом при цьому виступає публічна дипломатія. Якщо традиційна дипломатія це сукупність інститутів і процесів, за допомогою яких держави та інші суб’єкти міжнародних відносин представляють свої інтереси на міжнародній арені, то публічна дипломатія визначається як прозорий інструмент, за допомогою якого суверенна країна взаємодіє з громадянами інших країн, з метою інформування; впливу на думку аудиторії за кордоном; просування національного інтересу та зовнішньополітичних цілей [2]. Зокрема, Г. Мелон стверджує, що публічна дипломатія є процесом безпосередньої комунікації з населенням інших країн не лише й не стільки з метою впливу на їх мислення, скільки заради впливу на політику іноземного уряду через громадську думку цієї країни [3, с. 3].

  • В настоящий момент мы находимся в эпицентре масштабных социальных изменений. И уже очевидно, что стремления и действия людей могут менять и условия общественной жизни, и общественное устройство. Причем каждый выбирает сам способ и форму приобщения к общественным процессам – либо в форме активного влияния на процессы, либо в качестве стороннего наблюдателя. При этом важно отметить, что не любая форма активности носит позитивный характер и способствует общественному прогрессу. Поэтому общество всегда интересовали механизмы взаимодействия общества и человека, влияния общества на личность с целью выработки позитивных черт социально активной личности. Уже с древних времен возникали различные социальные теории, делающие попытки объяснить различные общественные процессы и степень влияния на них человека.