30–31 октября, 2015

ХIX Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Всі можливі моделі ефективної взаємодії держави і громадянського суспільства можуть розкритися лише у формі демократичного устрою державної політики. Універсальний вимір такої взаємодії характеризується наявністю постійного діалогу між сторонами, що розкривається через удосконалення практики взаємовідносин, активною участю громадян у державних справах і в зворотному процесі – активної зацікавленості держави у прийнятті рішень в середовищі громадського суспільства. Заданою тематикою статті цікавилися такі вчені як Л. Абрамов [1],О. Крутій [3], А. Матвійчук [4], Д. Співак [6]. Взаємовідносини і взаємовплив громадянського суспільства і державних гілок влади є центральним фактором у втіленні демократичного і економічного розвитку країни. Відповідно до мети втілення розвитку демократичних цінностей варто враховувати і конституцію України. Природно, що реалізація конституційної мети, яка полягає в демократизації суспільства і влади, є основним документом для здійснення діяльності українського громадянського суспільства. Відповідно саме це зауваження зумовлює можливість партнерства та діалогу органів влади і громадськості, що потребує нового і актуального дослідження.