31 December, 2019

ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • М.Әуезов әңгімелеріндегі әйелдер бейнесі

    Жанат Айнакулова (Тараз, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Ақын-жыраулар, сал-сері тегіс жырлаған ақбілек хас сұлуды сүрінген жерінен Мағжан мен Мұхтар күнәдан ақтап алды. Онысы әйел деп емес, адам деп ақтаумен қымбат. Творчествоның өзегіндегі адамсүйгіштік пафос «Қаралы сұлу» мен «Шолпанның күнәсі»тәрізді жаһұттай мөлдір әңгімелердің тұлғасын зорайтып жіберді.

 • Белгілі бір зат я болмаса сол жөнінде ой-пікір пайымдау бағалауға тән қызмет болып табылады. Тілімізде бағалауыштық мәндегі тілдік құрылымдар жиі кездеседі. Бағалауыштық  лексика белгілі бір адамның  түр-түсін,  мінез-құлқын,  жүріс-тұрысын, сырт-келбетін сипаттап көрсетуде жиі қолданысқа түседі.

 • ОҚУ МОТИВАЦИЯСЫНЗЕРТТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

    Әбілмажін Мөлдір Сарсембайқызы (Қазақстан, Талдықорған) |    Download article |  Link

  Оқушылардың оқуға деген қызығушылығы, ниеті болмаса,оқу мақсатына қол жеткізу өте қиын. Қазіргі таңда сабақта оқытудың сан алуан технологиясы, құралдары мен ресурстарының пайдаланылуына қарамастан оқушылардың оқуға деген ынтасын арттыру әлі де шешімін таппаған мәселеле. Сондықтан кейінгі педагогикалық зерттеулерге арқау болып отырған өзекті мәселелердің бірі – оқушылардың оқу мотивациясын арттыру.

 • Мәтін табиғаты өте күрделі болғандықтан, мәтін әртүрлі ғылым салаларында, түрлі бағыттарда қарастырылуда. Соған орай мәтінге берілген анықтамалар сан алуан. Қазірде тіл білімінде мәтінге берілген үш жүздей анықтамалар кездеседі. Мәтіннің анықтамаларының көптігін айта келе, М.И. Откупщикова «Сөйлемге берілген анықтама қанша болса, мәтіннің сонша анықтамасы бар» деп көрсетеді.

 • «Абайды таныту арқылы біз Қазақстанды әлемге танытамыз, қазақ халқын танытамыз. Абай әрқашан біздің ұлттық ұранымыз болуы тиіс» − деген Елбасының ойлы пікірін тірек ете отырып, жас ұрпақтың санасына Абай Құнанбаевтың жеке тұлғаны үйлесімді қалыптастырудағы ой пайымдаулары мен психологиялық көзқарастарын ғылыми негіздеп, оны оқу үдерісінде жүйелі түрде қолдануын іске асыру.

 • Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты міндеті – ұлттық және азаматтық құндылықтар мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желіге шығу» - делінген.

 • ОРТАҚ ТАҚЫРЫП, ӨЗЕКТІ ИДЕЯ

    Меруерт Маралбаева (Қазақстан, Талдықорған қ.) |    Download article |  Link

  Қай тақырып болмасын, ондағы өмір философиясы, әлеуметтік жай-күй, уақыт ағымымың сарыны, көңіл-күй кірбіңі мен шырайы, табиғат тамашасы, қызығы мол жылдар, адамзат ажары мен адами тәрбие т.с.с. жіктей берсең жүйесі сарқылмас тақырып пен идеяның тізгініне тәуелді лириканың күллісіне тән. Десек те, айтылмақ ой, ашылмақ сыр Жетісулық ақын қыздардың туған жер табиғаты, туған елге деген махаббаты, туған тіл тағдыры тақырыбы. Жетісулық ақындар қатары сонау айтыскер ақын Сүйінбай, Жамылдан басталып, Ілияс, Мұқағали, Жұматай жырларымен дәстүр жалғасын тауып келе жатыр. Соңғы жылдары Жетісулық жас ақын қыздар деген де ұғым қалыптасып келеді.

 • Смысл понятия «толерантность» совершенствовался в ходе развития мирового общества, постепенно трансформируясь. Сегодня толерантность часто используют в качестве инструмента формирования личности, начиная с детского сада, школы и высшего учебного заведения. Но история рефлексий над этим явлений, в том числе научных, очень длинная.

 • Один із найдавніших пластів лексики української мови поряд із метеорологічною та астрономічною – календарно-часова лексика, оскільки з давніх-давен, окрім спостережень за явищами, пов’язаними з погодою та астрономією, людина примічала прикмети, що залежать від зміни пір року, місяців та днів тижня, фіксувала їх у календарі тощо.

 • Жазуды, жазу теориясын зерттейтін - грамматология ғылымы екенін айттық. Грамматология (гр. gramma –жазу, гр.logos –ұғым, ілім) –жазу туралы ғылым. Грамматология жазуды ғылыми көзқарас тұрғысынан зерттейді.

 • ҮШ ТІЛДІ МЕҢГЕРУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ

    Сауганбаева Молдир Муктарбековна педагогика ғылымдарының магистрі (Алматы, Қазақстан) |    Download article |  Link

  Үштілділік жөніндегі сөз Елбасымыздың “Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. Қазақстан бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінен бастау алған болатын. Сонымен қатар Нұрсұлтан Әбішұлы: “мектептерге ағылшын тілінен шетелдік оқытушыларды тарту қажет. Кез келген мектептің балаларға ең жоғары деңгейде шет тілін оқып үйренуіне жағдай жасайтындай дәрежеге қол жеткізуіміз міндет” [1] -  деп  ерекше атап көрсеткен.

 • Сучасний рівень усвідомлення освітнього процесу потребує нових підходів до розуміння суті професійної індивідуальності вчителя-словесника та психолого-педагогічних умов її становлення. Специфіка педагогічної діяльності ставить перед учителем низку вимог до його особистості. Вони характеризують його інтелектуальну та емоційно-вольову сторони, суттєво впливають на результат професійно-педагогічної діяльності, визначають індивідуальний стиль педагога.

 • ЭМОЦИОНАЛДЫ МАЗМҰНДАҒЫ МӘТІНДЕРДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

    Назерке Шенгельбаева (Казахстан, Талдыкорган) |    Download article |  Link

  Прозалық шығарма мәтіндеріндегі эмоционалды мазмұндағы мәтіндердегі ерекшеліктер туралы айтпас бұрын эмоция ұғымына түсінік берсек. Эмоционалдылық мәселесін жүйелі түрде зерттеудің қазіргі қазақ тіл білімі үшін өзекті мәселелердің бірі. Адам өзінің сан қырлы эмоциясын тіл арқылы сыртқа шығарады, адамның түрлі эмоциялық күйі де тіл арқылы бейнеленеді.