31 December, 2019

ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Починаючи розкриття теми цієї статті, неможливо обійти увагою відомого науковця-правознавця Колбасова (Олега Степановича) та його заповіт, якого він залишив наступним поколінням своїх колег – екологічне право покликане відіграти важливу історичну роль та стати противагою для інших правових категорій, оскільки вказана категорія правових норм перебуває насторожі майнового достатку та поєднаних з ним владних повноважень.

  • Після розпаду Радянського Союзу і утворення України як незалежної країни з орієнтацією на ринкові відносини постало питання охорони авторських прав на достатньому рівні. Було необхідно змінити чинне законодавство про авторське право у відповідності до міжнародного законодавства. Першим кроком стало прийняття Закону “Про авторське право і суміжні права” 23 грудня 1993 року. Закон почав діяти 23 лютого 1994 року. Із прийняттям цього закону почало діяти авторське правове поле, яке відповідало міжнародним правовим нормам. Це довело, що Україна готова до інтегрування у міжнародні структури з питань авторського права. У жовтні 1995 році Україна стала членом Бернської конвенції, яка охороняє права авторів на їх літературні і художні твори, прийнявши Закон “Про приєднання України до Бернської конвенції ” у травні 1995 року[2]. Cлід зазначити, що міжнародна система охорони авторського права представляє собою дуже складний механізм, основу якого складає Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів, у її численних редакціях.