31 December, 2019

ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Сучасне життя стрімко змінюється. Змінюються звичаї, стиль взаємин між людьми. І, мабуть, найбільша проблема теперішнього часу - занепад духовності та моральності підростаючого покоління. У наш час найбільш активною є проблема збереження національних традицій, встановлення зв'язків між давньої і сучасної культурами. Сформована соціокультурна ситуація актуалізує проблему збереження і передачі дітям культурної спадщини предків, знайомства дитини з рідною культурою. В як глобальна мета сучасного виховання розглядається відновлення образу людини культури як особистості цілісної, самобутньої, вільної, духовної, гуманної, орієнтованої на збереження і відтворення цінностей російської національної культури у творчій життєдіяльності, здатної до культурного саморозвитку і культурно-моральної саморегуляції поведінки.

  • Проблема людини завжди була однією з центральних в філософських роздумах, але на початку XXI століття вона зазвучала по-новому. В умовах, коли, з одного боку, гостро постало глобальне питання про існування людської цивілізації, з іншого, особливості повсякденного буття людини виникає необхідність знову шукати відповідь на питання «хто я?». Глобалізаційні процеси мають великий вплив на поступову зміну природи праці. Позитивна динаміка змін в Сполучених Штатах Америка є більш інтенсивною, в порівнянні з ринком праці в Європі та Азії. В сучасних умовах це обумовлено технологічними та демографічними тенденціями, що є індикаторами прогресу світової спільноти, але разом з тим, послаблює його, адже масштабує психологічний вплив на зайняту частину населення, збільшуючи конкуренцію. Економічні зміни здійснюють вплив на переосмислення основних питань в проблемі зайнятості (ким працювати, де працювати і на кого саме). «Економіка за запитом» відносно нове явище. Сьогодні ж має місце ряд трансформаційних процесів в питанні віддаленої зайнятості та гнучких її форм.