31 December, 2019

ХХII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Археологические исследования и письменные источ­ники свидетельствуют о существовании на территории современного Казахстана древних поселений еще на заре новой эры. С этого же времени начинает свой отчет зарождение физической культуры и спорта в Казахстане, в развитии которых особое место отводится национальным спортивным играм, посредствам которых развивались и крепли народная сила, сноровка, смекалка и логика. Так, при раскопках древнего поселения (3-4 в.в. до н.э.) в Южно-Казахстанской области были найдены фигурки для игры в тогызкумалак [1, с.11].В Жамбылской области близ города Каратау в местности Акшукур среди наскальных рисунков было найдено высеченное на скалах изображение доски для игры в тогызкумалак.

 • ПРОБЛЕМА ВИСВІТЛЕННЯ ЖІНОЧОГО СПОРТУ У ЗМІ

    Вероніка Бондар, Тетяна Заєць ( Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Актуальність дослідження. Останнім часом все популярніше постає питання гендерної рівності. У зв'язку з цим, засоби масової інформації активніше вводять у вжиток фемінітиви, зачіпають недискримінаційні теми, але чи справді дотримується у матеріалах ЗМІ гендерна рівність? Досліджувати ми будемо дане питання у статтях з «нежіночої» теми – спорту.

 • Сьогодення змінює вимоги до фізичної підготовленості молоді, спонукає до визначення й усвідомлення ролі фізичної культури як складової частини загальної культури та необхідності розв’язання проблем, пов’язаних зі здоров’ям [10,11,14]. Низький рівень фізичного здоров’я більшості населення, у тому числі й школярів, дає підстави вважати, що наявна система фізичного виховання не спроможна повною мірою вирішити питання культури здоров’я особистості, поліпшення її фізичних якостей. Спроби використати фізичну культуру як засіб оздоровлення, без вироблення необхідності фізичного самовиховання, створюють лише передумови для деякої модернізації самого процесу формування фізичного розвитку людини, але не формування фізичної культури особистості.

 • Китай - прабатьківщина футболу

    Касьян Валентина, Заєць Тетяна (Україна, Вінниця) |    Download article |  Link

  Актуальність. Однією з найпопулярніших спортивних ігор у світі є футбол. Він збирає тисячі людей на стадіонах і мільйони біля екранів. Але коли і за яких обставин був винайдений цей вид спорту? Раніше батьківщиною футболу вважалася Англія, проте зараз, вивчаючи фрагменти хронік династії Хань, вчені дійшли висновку, що саме Китай подарував нам гру - цуцзюй. З Китаю до Європи прийшли папір, порох, компас, цуцзюй, тощо. Ці надбання були перейняті і трохи трансформовані європейцями, так у 16 столітті цуцзюй в Піднебесній занепадає і вже у 20 столітті повертається туди як європейський футбол.

 • Взаємодія медіа і спорту у сучасному соціумі

    Марина Мельник, Тетяна Заєць (Україна, Вінниця)  |    Download article |  Link

  У сучасному суспільстві професійний спорт видозмінюється, стає феноменом масової культури, завдяки яскраво вираженій видовищності, медійності. Засоби масової комунікації не лише рекламують певні спортивні заходи і змагання, а й швидко охоплюють найширші аудиторії, пропагують здоровий спосіб життя, можливості самовираження особистості, тим самим популяризують спорт, сприяють його комерціалізації. Розуміння того, що процеси розвитку, трансформації, видозмін спорту (як суспільного феномену, що спрямований на захоплення мас від змагань до флешмобів і шоу), тісно пов’язані із генезою сучасного соціуму та глобалізації ЗМІ. Саме тому взаємодія спорту й медіа заслуговує на особливу увагу й аналіз, як особливе соціокультурне явище.

 • Підвищення мотивації серед молоді до комплексних занять спортом

    Артьом Перепелиця, Тетяна Заєць (Україна, Вінниця)  |    Download article |  Link

  Вступ. У 2016-2019 рр. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) здійснював збір даних щодо Індексу Здоров’я нації. За результатами цих досліджень, було виявлено, що лише 17.3% опитаних людей до 20 років займаються спортом. При цьому за даними Міністерства охорони здоров’я України майже 90% студентів мають хоча б незначні проблеми зі здоров’ям, а рівень фізичної підготовки понад 50% незадовільний. У фізичній підготовці студентів на сучасному етапі постають питання, пов’язані з підвищенням мотивації серед молоді до комплексних занять спортом, аби забезпечити молоді у майбутньому здорове та щасливе життя.

 • ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ

    Олена Степанюк, Тетяна Заєць (Вінниця, Україна) |    Download article |  Link

  Основною метою дисципліни “Фізичне виховання” є формування та розвиток основних фізичних якостей. Однією із ключових вимог до викладання є пошук ефективних підходів до організації навчального процесу, а також впровадження інноваційних технологій у систему фізичного виховання.