28 February, 2017

ХXХV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ГЛАДІАТОРСТВО ЯК ВИД СПОРТИВНИХ ЗМАГАНЬ

    Яна Алімова (Миколаїв, Україна)  |    Download article |  Link

  Стереотипно вважається, що гладіаторські бої – це винятково криваві видовища, які вирізняються жорстоким характером, високою смертністю учасників та неунормованістю дійства. Проте їх цілком можливо назвати і одним з видів спортивних змагань античних часів. На користь цього свідчать одразу декілька фактів.

 • Серед найважливіших завдань вітчизняної історіографії є вивчення минулого міжнародного становища України. Сучасні тенденції аналізу ролі України на світовій арені свідчать про спроби применшити роль нашої держави в розбудові сучасного світоустрою. Це пояснюється тим, що державність України перебуває на стадії становлення, а тому потрібен час для повноцінного входження у впливові міжнародні структури.

 • Велика Жовтнева соціалістична революція відкрила епоху пролетарських революцій в країнах імперіалізму, еру визвольного революційного руху в колоніях і залежних країнах і зробила величезний вплив на розгортання революційно-визвольної боротьби західноукраїнських земель, які перебували майже 150 років у колоніальній залежності від Австро-Угорської імперії.

 • «Потреба в освіті для народу також природна, як потреба дихати», - писав Л. М. Толстой. Насправді, освіта відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Освіта забезпечує розвиток цілісної людини: її природні особливості (здоров'я, здібності мислити, відчувати, діяти), соціальні властивості (бути громадянином, сім'янином, трудівником), властивості суб'єкта культури (свободи, гуманності, духовності, творчості). При цьому розвиток природних, соціальних і культурних начал здійснюється в процесі засвоєння змісту освіти, який має загальнолюдську, національну і регіональну цінність.

 • ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БРИТАНСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ

    Олександр Калімбет (Миколаїв, Україна) |    Download article |  Link

  Слово «поліція» - латинського походження і означає «цивільна адміністрація». Основоположником нинішніх поліцейських сил вважається поліція Лондона, створена в кінці 20-х років XIX століття і своїм головним завданням ставила запобігання злочинам. Називати лондонську поліцію «Скотланд-Ярд» не зовсім правильно. «New Scotland-Yard» - лише штаб-квартира поліції Великого Лондона. А офіційна назва поліції Лондона –«The Metropolitan Police Service». Втім, частіше використовують все ж перший варіант який звучить красивіше, та й звичніше.

 • 1920-ті рр. у розвитку сільського господарства України – неоднозначний та суперечливий період, який вимагає об’єктивного вивчення. Допомогти в цій справі можуть дослідження вчених-аграрників періоду нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Метою статті є показати бачення шляхів радянських аграрних трансформацій на теренах України наприкінці 1920-х рр. в роботах відомого вченого-економіста Мойсея Михайловича Вольфа (1880 – 1933) [1].

 • Бурхливий розвиток історико – правової науки завжди позначається зростанням інтересу до правових пам’яток минулого. З’являються нові дослідження з історії вітчизняного права, перевидаються праці вчених. Це допомагає заповнити існуючі прогалини в історико – правовому знанні. Одним з періодів, який ще донедавна залишався недостатньо вивченим, є друга половина XIV – перша половина XVI століття – так званий литовський період.

 • КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ТУРИСТИЧНИЙ ЦЕНТР ПОДІЛЛЯ

    Богдана Опря (Кам’янець-Подільський, Україна) |    Download article |  Link

  Кам’янець-Подільський – туристичне місто, відоме не лише в Україні, але й далеко за її межами. Чисельних туристів сюди приваблює давня історія, незвичний природній ландшафт, чисельні історичні та архітектурні пам’ятки. Місто багато в чому є унікальним: найвищий безопорний міст в Україні, найбільший в Європі Національний природний парк «Подільські Товтри». Кам’янець займає третє місце в Україні по кількості пам’яток архітектури (після всесвітньо відомих Києва і Львова).

 • Війна у В'єтнамі є одним з найбільших військових конфліктів, що відбулись в другій половині ХХ ст. Американська агресія проти В’єтнаму 1964-1975 рр. стала поштовхом до нових рухів антивоєнного спрямування. Не останнє місце в тих подіях займали студентські організації.

 • РОЗВИТОК РИБАЛЬСТВА В УКРАЇНІ У XVIIІ СТ.

    Анна Ткачук (Херсон, Україна)  |    Download article |  Link

  Одним з найбільш поширених і масових видів промислової діяльності різних категорій населення України у XVIII ст. було рибальство. Популярність і традиційність рибальського промислу в Україні обумовлені природними ресурсами краю. Так, на півдні України, рибальство як галузь господарства за своїм значенням, навіть, конкурувало зі скотарством. У Дніпрі, Сіверському Дінці та їх притоках виловлювали до 60 видів риб: білугу, севрюгу, стерлядь або чечугу, сазана або коропа, судака або сулу, сома, щуку, чехоню, ляща, тараню, чорнуху, окуня тощо.