ОЛЕКСАНДРІВСЬКА ЧОЛОВІЧА ГІМНАЗІЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ОСВІТИ НА МИКОЛАЇВЩИНІ В 1863-1920 РОКАХ

  Крістіна Дрозд (Миколаїв, Україна)  |    Download article

«Потреба в освіті для народу також природна, як потреба дихати», - писав Л. М. Толстой. Насправді, освіта відіграє дуже важливу роль в нашому житті. Освіта забезпечує розвиток цілісної людини: її природні особливості (здоров'я, здібності мислити, відчувати, діяти), соціальні властивості (бути громадянином, сім'янином, трудівником), властивості суб'єкта культури (свободи, гуманності, духовності, творчості). При цьому розвиток природних, соціальних і культурних начал здійснюється в процесі засвоєння змісту освіти, який має загальнолюдську, національну і регіональну цінність.