РОЛЬ ПЕРШИХ АНТИВОЄННИХ СТУДЕНТСЬКИХ ВИСТУПІВ ПРОТИ ВІЙНИ У В’ЄТНАМІ (1964-1967 рр.)

  Анастасія Поліщук (Миколаїв, Україна) |    Download article

Війна у В'єтнамі є одним з найбільших військових конфліктів, що відбулись в другій половині ХХ ст. Американська агресія проти В’єтнаму 1964-1975 рр. стала поштовхом до нових рухів антивоєнного спрямування. Не останнє місце в тих подіях займали студентські організації.