БАЧЕННЯ ШЛЯХІВ РЕАЛІЗАЦІЇ РАДЯНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПОЛІТИКИ НАПРИКІНЦІ 1920-Х РР. В РОБОТАХ АГРАРНОГО ЕКОНОМІСТА М. ВОЛЬФА

  Ігор Кивгила (Черкаси, Україна) |    Download article

1920-ті рр. у розвитку сільського господарства України – неоднозначний та суперечливий період, який вимагає об’єктивного вивчення. Допомогти в цій справі можуть дослідження вчених-аграрників періоду нової економічної політики (1921 – 1929 рр.). Метою статті є показати бачення шляхів радянських аграрних трансформацій на теренах України наприкінці 1920-х рр. в роботах відомого вченого-економіста Мойсея Михайловича Вольфа (1880 – 1933) [1].