ГЕТЬМАНЩИНА В СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ПІД ЧАС НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ 1648-1657 РР.

  Лідія Біліченко (Миколаїв, Україна) |    Download article

Серед найважливіших завдань вітчизняної історіографії є вивчення минулого міжнародного становища України. Сучасні тенденції аналізу ролі України на світовій арені свідчать про спроби применшити роль нашої держави в розбудові сучасного світоустрою. Це пояснюється тим, що державність України перебуває на стадії становлення, а тому потрібен час для повноцінного входження у впливові міжнародні структури.