«СУД І ПРАВО В ВЕЛИКОМУ КНЯЗІВСТВІ ЛИТОВСЬКОМУ В XV – XVI СТОЛІТТІ»

  Лілія Меліхова (Миколаїв, Україна) |    Download article

Бурхливий розвиток історико – правової науки завжди позначається зростанням інтересу до правових пам’яток минулого. З’являються нові дослідження з історії вітчизняного права, перевидаються праці вчених. Це допомагає заповнити існуючі прогалини в історико – правовому знанні. Одним з періодів, який ще донедавна залишався недостатньо вивченим, є друга половина XIV – перша половина XVI століття – так званий литовський період.